13.12.2021 | Kannanotot

SAMOK: Korkeakoulujen on parannettava tukipalveluitaan opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry on jo usean vuoden ajan ollut erittäin huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta ja mielenterveydestä. Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen KOTT 2021 tulokset julkaistiin tänään. Ne ei hymyilytä. Huoli opiskelijoiden hyvinvoinnista on vakava ja aiheellinen.

Psyykkinen oireilu on edelleen kasvanut ja nyt enemmän kuin joka kolmas korkeakouluopiskelijoista kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista. Tämä on selvästi enemmän kuin muulla väestöllä (18-23%) (FinSote 2020). Tämän lisäksi 13% on saanut diagnoosin masennuksesta ja 13% ahdistuksesta koronapandemian aikana. Psyykkistä oireilua on enemmän naisilla (40%) kuin miehillä (28%).

“Opiskelijat tarvitsevat matalan kynnyksen tukea ja apua opiskelukyvyn ylläpitämiseksi. Jokaisen korkeakoulun tulee tarjota sellaiset tukipalvelut, että yhdessä YTHS:n tarjoaman hoidon kanssa opiskelijat suorittavat opintonsa loppuun ja siirtyvät työelämään hyvinvoivina”, korostaa SAMOKin puheenjohtaja Oona Löytänen.

Koronapandemian aikana toteutetussa tutkimuksessa näkyy sen vaikutukset yhteisöllisyyteen. Joka kolmas opiskelija kokee, ettei kuulu mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään. Eniten näin kokee yli 25-vuotiaat opiskelijat. Etäaika on pahentanut myös yksinäisyyden kokemusta. Ilman yhteisöllisyyteen panostamista voivat korkeakouluyhteisö sekä opiskelijayhteisö menettää merkityksensä ja paikkansa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa.

“Yhteisöllisyyden kehittäminen ja korostaminen osana hyvinvointia on merkityksellistä. Emme voi kuitenkaan olettaa, että kaikki haluaisivat kuulua yhteisöön samalla tavalla tai palata samaan vanhaan tapaan kuin ennen pandemiaa. Opiskelijoille on annettava aikaa ja mahdollisuus pohtia omaa rooliaan yhteisön jäsenenä. On myös huomioitava ne opiskelijat, joille kampuksille paluu on vaikeaa”, summaa SAMOKin hallituksen jäsen Ninni Kuparinen.

Lisätietoja:
Oona Löytänen
050 389 1000
[email protected]

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Suvi Parikka
029 524 7959
[email protected]

THL:n tiedote KOTT-tuloksista.