SAMOK kiittää hallitusta opintotuen tulorajojen korotuksesta

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää hallituksen työllisyyspaketin yhteydessä tekemää päätöstä korottaa opintotuen tulorajoja. Järjestö on myös tyytyväinen siihen, että hallitus panostaa opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen 4 miljoonalla eurolla.

 

“Olemme tyytyväisiä siihen, että hallitus pyrkii parantamaan opiskelijoiden asemaa” kiittää SAMOKin puheenjohtaja Emmi Lainpelto. “Tulorajojen nostaminen on hyvä ja välttämätön toimenpide opintotuen kehittämisen kannalta, mutta se ei yksin riitä. Pelkkä tulorajojen nostaminen parantaa ainoastaan suhteellisen pienen opiskelijajoukon asemaa eikä kohdennu niihin opiskelijoihin, joilla menee heikoimmin. Olemme tietysti tyytyväisiä niiden opiskelijoiden puolesta, joita asia koskee.” jatkaa Lainpelto.

 

Hallitus esittää, että opintorahan tulorajoja nostetaan 50 % vuoden 2021 tasoon nähden. Ansiotyössä käyvät opiskelijat voisivat vuoden 2023 aikana hyödyntää opintotukea useampana kuukautena ja toisaalta opiskelijat voisivat työskennellä nykyistä enemmän. Tällä hetkellä opiskelijat voivat saada opintorahaa 253 euroa kuukaudessa ja ansaita 870 euroa tukikuukautta kohti.

 

Opintotuen tulorajoja korotettiin täksi vuodeksi väliaikaisesti 25 % ja ilman hallituksen nyt esittämää korotusta tulorajat olisivat leikkautuneet lähes entiselle tasolleen. Tätä edellinen korotus oli vuonna 2008. Vuosina 2018 ja 2020 tulorajoihin on tehty pienet indeksikorotukset. Yleinen ansiotaso on samaan aikaan noussut nopeasti ja opintotuen tulorajojen nostaminen on perusteltu toimenpide, jotta se vastaisi tätä kehitystä. Samalla ajanjaksolla opintorahan taso on laskenut euromääräisesti noin 15 prosenttia ja reaalisesti vielä enemmän.

 

“Opiskelijoilla pitäisi kuitenkin olla mahdollisuus tulla toimeen opintotuella. Suuri joukko opiskelijoita haluaa ansiotyön sijaan keskittyä opintoihin ja toisaalta on niitä, joilla ei ole edes mahdollisuutta työskennellä opintojensa ohella.“ muistuttaa puheenjohtaja Lainpelto. “Vaikein tilanne on niillä opiskelijoilla, joilla on haasteita jaksamisensa kanssa. Esitetty mielenterveyden tukeminen osaltaan auttaa näitä opiskelijoita. Olisi toivottavaa, että opintotukijärjestelmää kehitettäisiin pitkäjänteisesti opiskelijan ja opintojen näkökulmasta, ei esimerkiksi työ- ja elinkeinopolitiikan välikappaleena. Opintotuki kaipaakin pikaisesti korjausliikettä: 100 euron tasokorotusta opintorahaan” summaa puheenjohtaja Lainpelto.

 

Lisätietoja:
Emmi Lainpelto, puheenjohtaja, p. 050 389 1000, [email protected]
Antti Hallia, yhteiskuntapolitiikan asiantuntija, p. 050 389 1011, [email protected]