28.01.2022 | Kannanotot

SAMOK: Kädet pois opiskelijoiden taskusta!

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ei kannata opiskelijoiden toimeentuloon tarkoitettujen opintotukivarojen käyttämistä alue- ja työvoimapolitiikkaan. Alueellisella opintolainahyvityksellä ei ole koulutuspoliittista ulottuvuutta, eikä se millään tavalla paranna opiskelijan taloudellista tai sosiaalista asemaa. Tuki kohdentuisi opiskelijoiden sijaan varsin pieneen osaan korkeakouluista valmistuneista. Tuen peruste olisi nostettu opintolaina sekä harvaan asutulle alueelle muutto ja työllistyminen.

“Opintotuen tavoitteena on opintojen aikaisen toimeentulon turvaaminen taloudellisen tuen tarpeessa oleville päätoimisille opiskelijoille. Mikäli opintotukibudjettiin on mahdollista tehdä lisäyksiä, kuten nyt näyttää, ei niitä pidä käyttää työ-, elinkeino- tai aluepolitiikkaan. Lisäykset tulisi käyttää opiskelijoiden taloudellisen tilanteen korjaamiseen ja tehtyjen leikkausten paikkaamiseen”, toteaa SAMOKin puheenjohtaja Emmi Lainpelto.

Opintotukeen on tehty viime vuosina useita leikkauksia ja kiristyksiä. Esimerkiksi vuonna 2017 hallitus leikkasi opintotuesta 122 miljoonaa euroa. Tämä toteutettiin leikkaamalla korkeakouluopiskelijoiden opintorahasta neljännes. Opiskelijoiden toimeentulo on tutkimusten mukaan tämän seurauksena kiristynyt merkittävästi.

“Opintotuen tulee olla kaikille yhdenvertaista riippumatta asuinpaikasta, opiskelualasta tai työllistymisestä. On kyseenalaista käyttää opiskelijoiden opintotukivaroja työssäkäyville valmistuneille, jotka työskentelevät tietyllä alalla tai asuvat tietyllä alueella, ja joiden elinkustannukset ovat keskimääräistä matalammat. Mikäli tällaisia tukia halutaan maksaa, tulee se tehdä muilla keinoin ja muista varoista”, jatkaa Lainpelto.

Itä-Suomen yliopiston yhteydessä toimiva alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia luovutti tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle esiselvityksen alueellisesta opintolainahyvityksestä 27. tammikuuta. Esiselvitys puoltaa kokeilua, perusteluna kokemukset Norjasta, jossa tämä on kuitenkin vain osa laajaa aluetukitoimenpidepakettia. Hyvityksen tavoitteena on vastata harvaan asuttujen alueiden työvoiman tarpeisiin. Sen sijaan esiselvityksessä ei oteta millään tavoin kantaa siihen, onko alueellinen opintolainahyvitys tarkoituksenmukaisin keino tukea muuttoa harvaan asutulle alueelle tai työllistymistä siellä.

Lisätietoja:

Emmi Lainpelto, puheenjohtaja, p. 050 389 1000, [email protected]
Antti Hallia, yhteiskuntapolitiikan asiantuntija, p. 050 389 1011, [email protected]