31.03.2021 | Kannanotot

SAMOK ja SYL: Nyt on ratkaisujen aika – tasokorotus opintorahaan puoliväliriihessä!

Opiskelijoiden toimeentulo vaatii välittömiä toimia. Meille on sanottu, että tästä tilanteesta selvitään yhdessä. Sitä ei ole kerrottu, miten se tapahtuu. Opiskelijat eivät saa olla se ryhmä, joka jätetään tässä kriisitilanteessa selviytymään riittämättömällä toimeentulolla ja velkaantumisella. 

Opintorahan korotus leikkauksia edeltäneelle tasolle korjaisi ongelmia, jotka ovat olleet olemassa jo kauan ennen koronaa. Nykytilanteessa nosto on jopa välttämätön, ja raha kohdentuisi suoraan opiskelijoiden välttämättömiin elinkustannuksiin. Toimeentulo vaatii pysyviä panostuksia väliaikaisten helpotusten lisäksi.

Opiskelijoiden mediaanitulot ovat laskeneet yli 200 euroa opintorahaan tehtyjen leikkausten jälkeen, joissa myös lainapainotteisuutta lisättiin. Yli kaksi kolmesta opiskelijasta kertoo opintolainan nostamisen syyksi välttämättömien elinkustannusten kattamisen. Tammikuussa opintolainaa nostettiinkin enemmän kuin koskaan aikaisemmin – yhteensä 327 miljoonaa euroa. Vuodesta 2017 opintolainakanta on lähes kaksinkertaistunut.

Koronakriisillä on ollut merkittäviä vaikutuksia opiskelijoiden toimeentuloon. Mahdollisuudet paikata heikkoa tukitasoa ansiotyöllä ovat kaventuneet: monet ovat menettäneet sivutoimisen työpaikkansa lomautusten tai irtisanomisten takia. Kesän 2020 kesätyöpaikoista katosi neljännes, eikä tulevana kesänä tilanne vaikuta paljoa paremmalta. Myös harjoittelupaikkoja on ollut tavallista vaikeampaa löytää.

Riittämätön opintoraha ja lainapainotteisuus pitävät opiskelijat väkisin köyhyysrajan alapuolella. Opiskelijoiden sosiaaliturva onkin heikompi kuin millään muulla ihmisryhmällä Suomessa. SAMOK ja SYL vaativat välittömiä toimenpiteitä opiskelijoiden talousahdingon korjaamiseksi – nyt on ratkaisujen aika!

 

Lisätietoja: 

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry

Oona Löytänen

Puheenjohtaja

050 389 1000

[email protected]

 

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

Annika Nevanpää 

Puheenjohtaja

044 906 5007

[email protected]