26.03.2020 | Kannanotot

Oppivelvollisuuden laajennuksen valmistelulle lisäaikaa

Me oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan seurantaryhmän jäsenet esitämme, että valmistelua jatketaan niin, että tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 aikana ja näin siirtää uudistuksen toimeenpanoa.

Oppivelvollisuusiän laajennus 18 vuoteen on Marinin hallituksen suurin koulutuspoliittinen uudistus. Hankkeen valmistelun aikataulu on kunnianhimoinen. Uuden oppivelvollisuuslain ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen on tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2021.

Kaikki koulutuksen järjestäjät ovat parhaillaan Suomen historian suurimman poikkeustilanteen edessä. Valmiuslain astuttua voimaan, koulutuksen järjestäjät ovat siirtyneet lähiopetuksesta erilaisiin poikkeaviin opetusjärjestelyihin, joiden kestoa on mahdotonta arvioida tällä hetkellä. Selvää on, että siirtyminen takaisin normaalioloihin vie oman aikansa ja lisää mm. tuen tarvetta.

Uuden oppivelvollisuuslain laadukkaan ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi tarvitaan paitsi koko toimijakentän perehdyttämistä, myös useiden erilaisten käytännön asioiden kuntoon laittamista. Vallitsevassa tilanteessa näihin valmistautuminen on mahdotonta.

Koronaviruksen aiheuttamista pitkäkestoisista taloudellisista vaikutuksista voi tässä vaiheessa tehdä vain arvauksia. Selvää on, että taantuma näkyy jokaisen koulutuksen järjestäjän arjessa.

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoite on yhteinen; koko ikäluokan on suoritettava toisen asteen tutkinto. Jotta tavoitteeseen myös päästään ja voidaan varmistaa laatu niin lainvalmistelussa kuin toimeenpanossa, on uudistuksen valmistelun aikatauluun otettava lisäaika.

 

Helsinki 26. maaliskuuta 2020

 

Allekirjoittajat

Aikuislukioliitto ry, Panu Kela

Aineopettajaliitto AOL, Tarja Ylivuori

Ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto AMEO, Hannu Koivula

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Satu Ågren

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Mikko Vieltojärvi

Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry, Antti Loukola

Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf, Jan-Mikael Wikström

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Anita Westerholm

Koulukuraattorit ry, Mira Kumpula

KT Kuntatyönantajat, Hannu Freund

Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto, Susanna Aro

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry, Peter Johnson

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Nina Lahtinen

Pro Lukio ry, Jussi Sutinen

Sivistystyönantajat, Laura Rissanen

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, Matti Tujula

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry, Maija Aaltola

Suomen Kuntaliitto, Kyösti Värri

Suomen Lukiolaisten Liitto ry, Toni Ahva

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Emma Holsti

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Hannele Kirveskoski

Suomen Oppisopimusosaajat ry, Virpi Spangar

Suomen Rehtorit ry, Päivi Ikola

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Jani Kykkänen

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Jari Kuusisto

Suomen Yrittäjät ry, Marja Vartiainen

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, Herttaliisa Tuure

Yksityiskoulujen Liitto ry, Aki Holopainen