02.05.2019 | Kannanotot

Opiskelijat: Elinikäistä oppimista ei edistetä uudelleenkouluttautumista rajoittamalla

Jatkuvan oppimisen kehittämistä tarkastellut työryhmä luovutti tänään väliraporttinsa. Väliraportissa esitetään tarpeellisia toimenpiteitä kansallisen jatkuvan oppimisen strategian luomiseksi. Työryhmä ei esitä ratkaisuja jatkuvan oppimisen rahoitukseen, mutta erilaisia lähestymistapoja tähän liittyen on tarkasteltu raportin liitteissä. Yhtenä lähestymistapana on kuvattu julkisesti rahoitetun koulutuksen maksuttomuuden rajaaminen tietyille kohderyhmille eli käytännössä toisen tutkinnon maksullisuus. Työryhmän työskentelyssä mukana olleet opiskelijajärjestöt korostavat, että lähestymistapa ei ole missään nimessä hyväksyttävissä.

Suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu siihen, että jokaisella on mahdollisuus kouluttautua kaikissa elämänsä vaiheissa, eikä umpiperiä synny. Tämä mahdollisuus on oltava olemassa myös tulevaisuudessa. Raportissa tarkasteltu maksullisuus tarkoittaisi käytännössä sitä, että ammatillisen tutkinnon suorittanut ei voisi suorittaa maksutta toista ammatillista tutkintoa eikä korkeakoulututkinnon suorittanut toista samantasoista korkeakoulututkintoa. Maksullisuus rajaisi siten myös nuorten mahdollisuuksia kouluttautua.

Jatkuvan oppimisen näkökulmasta tässä on keskeisiä ongelmia: alan vaihtaminen hankaloituu merkittävästi ja kannusteet opintojen keskeyttämiseen tai pitkittämiseen lisääntyvät. Maksullisuudella on myös eriarvoistava vaikutus, sillä se ehkäisee erityisesti matalasta sosioekonomisesta taustasta tulevien hakeutumista koulutukseen. Lisäksi merkittävässä osassa ammateista on edelleen vaatimuksena tietyn tutkinnon tai osaamiskokonaisuuden suorittaminen ja tutkintokoulutuksen muuttaminen maksulliseksi heikentäisi näiden alojen työvoiman saantia, sillä maksullisuus vähentäisi hakeutumista kyseisten alojen koulutuksiin. Toisen tutkinnon maksullisuuden sijaan olisi perusteltua pyrkiä edistämään tutkintoa pienempien moduulien tai osaamiskokonaisuuksien tarjoamista työelämässä olevien henkilöiden osaamisen kehittämiseen. Tämä vähentäisi myös painetta useiden päällekkäisten opinto-oikeuksien hankkimiseen.

Maksullisuus luo jatkuvaan oppimiseen enemmän muureja kuin mahdollisuuksia, eikä näin ollen tue jatkuvan oppimisen tavoitteita. Rahoitusmallit on sisällytetty raporttiin kapealla valmistelulla ja puutteellisella vaikutusten arvioinnilla. Vaadimme, että eduskuntaryhmät sanoutuvat irti koulutuksen maksuttomuuden rajaamisesta ja että hallitusneuvotteluissa jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä päätetään edistää kestävältä pohjalta.

 

Linkki työryhmän raporttiin

 

Lisätietoja:

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU
Puheenjohtaja Jessica Makkonen, [email protected], 044 9776 356

Suomen ammattiin opiskelevien liitto – SAKKI
Puheenjohtaja Elias Tenkanen, [email protected], 044 7530 581

Suomen Lukiolaisten Liitto – SLL
Puheenjohtaja Roosa Pajunen, [email protected], 040 019 6466

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
Puheenjohtaja Iiris Hynönen, [email protected], 050 389 1000

Suomen ylioppilaskuntien liitto – SYL
Puheenjohtaja Sanni Lehtinen, [email protected], 044 906 5007