16.04.2020 | Kannanotot

Opiskelijajärjestöt: Opiskelijavalintojen yhdenvertaisuus turvattava

Opiskelijajärjestöt ovat huolissaan korkeakouluhakijoiden yhdenvertaisuudesta valintaperusteiden muuttuessa koronatilanteessa.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot tiedottivat 9.4. opiskelijavalinnoista ja valintakokeiden järjestämisestä korona-aikana. Ammattikorkeakoulut ilmoittivat, että epidemiatilanteesta johtuen valintakokeet ammattikorkeakouluihin järjestetään etäkokeina. Yliopistojen valintakokeet järjestetään Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin mukaan vaihtoehtoisilla tavoilla alakohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen. Vaihtoehtoisia tapoja voivat olla digitaaliset valintatavat, verkkokurssit, todistusvalinnan tai avoimen yliopiston väylän valinta. Poikkeusjärjestelyjen tavoitteena on turvata sekä hakijoiden että henkilökunnan terveys.

Opiskelijajärjestöt peräänkuuluttavat hakijoiden hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden merkitystä valintatavasta riippumatta: “Tärkeintä on turvata hakijoiden terveys ja varmistaa, että kaikki halukkaat voivat osallistua opiskelijavalintaan. Valintakokeisiin valmistautuminen on vienyt monilta hakijoilta runsaasti aikaa ja rahaa, joten mahdollisimman yhdenvertaisten opiskelijavalintojen turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää”, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat muistuttavat. 

Hakijoiden kannalta on tärkeää saada alakohtaiset tiedot mahdollisimman pian, koska tällä hetkellä hakijoiden joukossa kasvaa valtava epätietoisuus. Etävalintakokeet ja erilaiset verkkokurssit, jotka hyödyntävät samoja valintakoemateriaaleja, olisivat tässä vaiheessa paras vaihtoehto. Näin ollen valintakokeisiin valmistautuminen ei menisi hukkaan, ja jokaisella olisi alasta riippumatta tosiasiallinen mahdollisuus hakeutua haluamaansa opiskelupaikkaan. 

“Sen sijaan avoimen väylän merkittävä kasvattaminen tai pelkkä todistusvalinta tällä aikataululla ei ole kaikille hakijoille yhdenvertainen vaihtoehto yliopistoon hakeutumisessa”, huomauttavat opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat. 

Tarkemmat tiedot ammattikorkeakoulujen etävalintakokeesta ja yliopistojen valintamenettelyistä tullaan tiedottamaan viimeistään 30.4.2020. 

 

Lisätietoja:

Suomen opiskelijakuntien liitto, puheenjohtaja Anna Laurila, 050 389 1000, [email protected]

Suomen Lukiolaisten Liitto, puheenjohtaja Adina Nivukoski, 050 377 9700, [email protected]

Suomen ylioppilaskuntien liitto, puheenjohtaja Tapio Hautamäki, 044 906 5007, [email protected]

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, puheenjohtaja Elias Tenkanen, 044 7530 581, [email protected]

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, puheenjohtaja Emilie Jäntti, 040 681 3762, [email protected]

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, puheenjohtaja Iivari Korkala, 044 9776 356, [email protected]