06.12.2017 | Kannanotot

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: tulevaisuuden ratkaisut ovat käsissämme

(på svenska se nedan)

Satavuotias Suomi on yksi maailman menestyneimpiä maita. Me nuoriso- ja opiskelijajärjestöt olemme olleet mukana rakentamassa Suomea ensimmäisen sadan vuoden aikana. Haluamme, että Suomi on maailman onnellisin, tasa-arvoisin ja idearikkain kansakunta myös tulevaisuudessa.

Samalla järjestöt ovat kuitenkin huolissaan suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä: koulutusleikkaukset, syrjäytyminen ja eriarvoistuminen sekä alati vinoutuva huoltosuhde luovat raskaan taakan nuoren sukupolven kannettavaksi.

“Asiat, joista Suomen 200-vuotispäivänä ylpeillään, saavat alkunsa nyt. Riemuitsemme eduskunnan juhlapäätöksestä panostaa lasten eriarvoistumisen torjuntaan. Tarvitsemme jatkossakin ratkaisuja, jotka mahdollistavat kasvun ja hyvinvoinnin. On tuettava niitä, jotka rakentavat yhteiskuntamme nyt ja huomenna – nuoria ja opiskelijoita”, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat toteavat.

“Haluamme Suomesta sivistyksen ja koulutuksen kärkimaan, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vankkumattoman puolustajan sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen edelläkävijän. Me olemme valmiita kantamaan vastuumme Suomen ja koko maailman paremmasta huomisesta. On meidän vuoromme näyttää, mihin pystymme!”

Kreisiryhmä on kymmenen sitoutumattoman opiskelija- ja nuorisojärjestön epävirallinen yhteenliittymä.

Lisätiedot:
Akavan opiskelijat, puheenjohtaja Henna Pursiainen, p. 050 366 7892
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, puheenjohtaja Bicca Olin, p. 040 352 5232
Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL, puheenjohtaja Marjukka Mattila, p. 044 780 0211
STTK-Opiskelijat, puheenjohtaja Emma Koskimaa, p. 040 548 7938
Suomen ammattiin opiskelevien liitto – SAKKI, puheenjohtaja Jasmina Khabbal, p. 044 7530 581
Suomen lukiolaisten liitto SLL, puheenjohtaja Pietu Heiskanen, p. 050 439 4498
Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi, puheenjohtaja Eero Rämö, p. 040 539 2737
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, puheenjohtaja Eini Järvi, p. 044 9776356
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK, puheenjohtaja Anni Koivisto, p. 050 389 1000
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), puheenjohtaja Riina Lumme, p. 044 906 5007

***

Ungdoms- och studerandeförbunden: Vi håller framtidens lösningar i våra händer

Det hundraåriga Finland är ett av världens mest framgångsrika länder. Ungdoms- och studerandeförbunden har varit med och byggt upp Finland under de första 100 åren. Vi vill att finländarna är världens lyckligaste, mest jämlika och iderika folk också i framtiden.

Samtidigt är förbunden oroade över det finländska samhällets utveckling: nedskärningarna i utbildningen, marginalisering och ojämlikhet samt den allt mer snedvridna situationen av arbetsföra som försörjer andra, skapar en tung börda för de yngre generationerna.

“De saker, som Finland är stolta över på sin 200-årsdag, får sin början nu. Vi gläds åt riksdagens beslut att satsa på att motarbeta ojämlikhet bland barn. Därför behöver vi lösningar som möjliggör framtida tillväxt och välfärd. Vi måste stöda dem som bygger samhället nu och i framtiden – unga och studerande”, säger ungdoms- och studerandeförbundens ordförande.

“Vi vill ha ett Finland som ligger i toppen för utbildning och bildning, är en sann kämpte för jämlikhet och likabehandling och ett föregångarland inom social och ekologisk hållbar utveckling. Vi är färdiga att ta vårt ansvar för Finlands och hela världens bättre morgondag. Det är vår tur att visa vad vi går för!”

Kreisiryhmä är 10 obundna ungdoms- och studerandeförbunds inofficiella gemenskap.

För mer information:
Akavan opiskelijat, ordförande Henna Pursiainen, tel. 050 366 7892
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, ordförande Bicca Olin, tel. 040 352 5232
Studerandenas idrottsförbund OLL, ordförande Marjukka Mattila, tel. 044 780 0211
STTK-Opiskelijat, ordförande Emma Koskimaa, tel. 040 548 7938
Suomen ammattiin opiskelevien liitto – SAKKI, ordförande Jasmina Khabbal, tel. 044 7530 581
Suomen lukiolaisten liitto SLL, ordförande Pietu Heiskanen, tel. 050 439 4498
Finlands Ungdomssamarbete – Allians, ordförande Eero Rämö, tel. 040 539 2737
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, ordförande Eini Järvi, tel. 044 9776356
Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, ordförande Anni Koivisto, tel. 050 389 1000
Finlands Studentkårers Förbund FSF, ordförande Riina Lumme, tel. 044 906 5007