13.05.2020 | Kannanotot

Korkeakoulut valmiita tukemaan yhteiskunnan jälleenrakennusta vastuullisesti ja laadusta tinkimättä

Korkeakouluilla on rooli suomalaisen yhteiskunnan toipumisessa koronakriisistä, katsovat korkeakouluja,
niiden henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat järjestöt. Jälleenrakentamisessa keskeistä on taata koulutuksen
korkea laatu sekä turvata opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksaminen tulevina vuosina.
Vain tasokkaat ja hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt voivat olla mukana luomassa koronakriisin jälkeen
tarvittavaa nousua.

Järjestöt muistuttavat, että mahdollisia opiskelupaikkojen lisäyksiä esitettäessä on tärkeää muistaa
laajennusten olevan vaikuttavia ainoastaan silloin, kun niitä ei tehdä laadun kustannuksella.
Tasokkaan koulutuksen tarjoaminen ja opiskelijoiden tukeminen edellyttävät aina riittäviä resursseja.
Korkeakouluilla on vastuu varmistaa laadukkaat opinnot myös nykyisille opiskelijoilleen, ja tätä paikkojen
mahdollinen lisäys ei saa vaarantaa.

Lisäksi henkilöstön jaksamisesta on voitava pitää huolta tilanteessa, jossa koronakriisi on vaatinut monilta
merkittävää venymistä.

On hyvä muistaa, että ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on jo tehty paljon toimia kriisitilanteeseen
vastaamiseksi. Jatkuvan oppimisen tarjontaa on lisätty ja avattu maksuttomana tutkintokoulutuksen
rinnalle. Opettajat ja tutkijat ovat myös tehneet valtavan työn etäoppimisen mahdollistamiseksi
poikkeusoloissa.

Järjestöt korostavat, että Suomen tulevaisuuden kannalta on oleellista huolehtia myös tutkimuksen
tekemisen edellytyksistä. Koulutuksen laajentaminen TKI-toiminnan kustannuksella olisi erittäin
lyhytnäköistä. Vain vastuulliset ja korkeaa laatua ylläpitävät jälleenrakennuskeinot edistävät Suomen
toipumista pitkällä aikavälillä.

Järjestöt muistuttavat, että opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt korkeakouluilta esityksiä
opiskelijapaikkojen lisäämisestä vuodesta 2021 alkaen. Korkeakoulut käyvät parhaillaan neuvotteluja
vuosien 2021-24 tulossopimuksista. Näissä neuvotteluissa käsitellään tulevien vuosien tutkintotavoitteita.

Lisätietoja:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene
toiminnanjohtaja Petri Lempinen, p. 040 7667 805

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
koulutusjohtaja Heljä Misukka, p. 050 5286682

Professoriliitto

puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto, p. 045 657 5757

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Puheenjohtaja Anna Laurila, p. 050 389 1000

Sivistystyönantajat
johtaja Laura Rissanen, p. 041 540 4505

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
puheenjohtaja Tapio Hautamäki, p. 044 906 5007

Tieteentekijät
toiminnanjohtaja Johanna Moisio, p. 040 0874135

Unifi
toiminnanjohtaja Tanja Risikko, p. 040 1952037