12.12.2018 | Kannanotot

Korkeakouluopiskelijat: Rahoitusmallien on tehotuotannon sijaan katsottava tulevaisuuteen

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin mielestä korkeakoulujen rahoitusmallien olisi nykyistä paremmin suunnattava toimintaa tulevaisuuteen, taaksepäin katsovan ja lyhytjänteisen tuloksellisuuden sijaan. Järjestöt muistuttavat, että rahoitusmalli on vaikuttavimpia korkeakoulujen ohjauksen keinoja, sillä se vaikuttaa suoraan siihen, millainen toiminta on korkeakoululle taloudellisesti kannattavaa. Toisin sanoen korkeakoulut toteuttavat sellaisia asioita, mihin rahoituksella kannustetaan.

Korkeakoulujen rahoitusmallia on uudistettu osana Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n toimeenpanoa ja mallin perusteella jaetaan korkeakoulujen perusrahoitusta. Korkeakouluvisiotyössä rahoitusmallille asetettiin tavoitteeksi yksinkertaisuus ja selkeys. Kaavaillussa mallissa indikaattoreita on vähemmän, mutta niiden sisällä on erilaisia valmistumisaika- ja alakohtaisia kertoimia, joiden keskiarvojen perusteella rahoitus toteutetaan.

“Nyt esitetty malli ei kannusta koulutusalat tai korkeakoulut ylittävään yhteistyöhön, vaikka toivoimme tätä mallia valmistelleessa työryhmässä. Sen sijaan malli johtaa kilpailuun siitä, kuka tuottaa eniten ja nopeiten tutkintoja. Tämä kehitys heikentää opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisiin, moninaisiin opintopolkuihin ja kansainvälistymiseen”, toteaa SYL:n puheenjohtaja Miika Tiainen pettyneenä.

Muuttuva työelämä vaatii korkeakouluja kehittämään toimintaansa ja esimerkiksi panostamaan jatkuvaan oppimiseen. Ongelmana esitetyssä mallissa on toisen tutkinnon tekemisen kannattamattomuus, joka hankaloittaa uudelleenkouluttautumista. Rahoitusmallia koskevassa keskustelussa huomio on keskittynyt uuden ja laajenevan jatkuvan oppimisen tehtävän lisäksi kasvaneeseen strategiarahan määrään.  

”Korkeakoulujen strateginen kehittäminen on tärkeä osa koulutuksen uudistamista ja siihen suunnatun rahoituksen tulisi olla ennakoitavaa ja läpinäkyvää. Nykyään korkeakouluilla ei ole aitoa mahdollisuutta valmistella sellaista strategiaa, jonka rahoitus olisi taattu. Tällä hetkellä on mahdollista, että hyvin valmistellusta strategiasta huolimatta korkeakoulu ei koskaan saa strategiarahaa. Rahan myöntämisen perusteiden tulee olla korkeakouluilla hyvin tiedossa ja hakemuksien sekä päätöksien tulee olla kaikille avoimia”, vaatii SAMOKin varapuheenjohtaja Maria Jokinen.

Suomalaisten korkeakoulujen rahoitusmalli on yksi Euroopan tulosorientoituneimpia ja nyt valmisteltu malli korostaa entisestään tehokkuutta. Opiskelijajärjestöt eivät halua, että luovuus, yksilölliset oppimispolut ja koulutuksen laatu jäävät tutkintotuotannon jalkoihin.


Lisätietoja
:

Maria Jokinen
SAMOKin varapuheenjohtaja
p. 050 389 1001
[email protected]

Anniina Sippola
SAMOKin koulutuspoliittinen asiantuntija
p. 050 389 1014
[email protected]

Miika Tiainen
SYL:n puheenjohtaja
p. 044 906 5007
[email protected]

Jani Kykkänen
SYL:n koulutuspolitiikan asiantuntija
p. 041 515 2230
[email protected]