11.12.2023 | Kannanotot

Kannanotto: SAMOKin ja SYLin eurooppalainen kattojärjestö ESU tuomitsee ehdotetun lukukausimaksujen korotuksen ja maahanmuuttopolitiikan tiukentamisen Suomessa

Eurooppalaiset opiskelijat vaativat Suomen hallitusta säilyttämään oikeuden tasa-arvoiseen koulutukseen ja hylkäämään ehdotetut toimet maahanmuuton rajoittamiseksi.

Suomen hallitus on ehdottanut maahanmuuttopolitiikan tiukentamista sekä lukukausimaksujen korottamista EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville kansainvälisille opiskelijoille. Tämä on ristiriidassa aiempien sitoumusten kanssa kasvattaa kansainvälisten opiskelijoiden määrää, ja tehdä Suomesta houkuttelevampi paikka korkean tason kansainvälisille osaajille. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin ja Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) eurooppalainen kattojärjestö European Students’ Union ESU on erittäin pettynyt näihin ehdotuksiin ja pitää niitä vahingollisina ja lyhytnäköisinä sekä kansainvälisten opiskelijoiden heikon taloudellisen tilanteen että suomalaisen korkeakoulutuksen ja työelämän kansainvälistymisen kannalta.

Lukuvuosimaksujen täyskatteellistaminen johtaisi käytännössä niiden huomattavaan nousuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö on arvioinut, että tämä voisi johtaa jopa 43 prosentin laskuun EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien kansainvälisten opiskelijoiden määrässä. Suomella, kuten monilla muillakin Euroopan mailla, on edessään demografisia haasteita, minkä vuoksi on lyhytnäköistä luoda esteitä kansainvälisille opiskelijoille, jotka haluavat tulla opiskelemaan ja jäädä sen jälkeen maahan töihin. Maahanmuuttajat ja kansainväliset opiskelijat ovat jo nyt epäedullisessa asemassa yhteiskunnassa, ja lukukausimaksujen nostaminen syventäisi entisestään taloudellista taakkaa sekä eriarvoisuutta kansainvälisten ja kotimaisten opiskelijoiden välillä.

Suomen maahanmuuttopolitiikan muutosehdotukset vaikuttaisivat vastaavalla tavalla maan kykyyn houkutella korkeatasoista osaamista ja opiskelijoita Euroopan ulkopuolelta. Tällä hetkellä hallitus esittää, että opiskelun perusteella oleskeluluvan saaneet eivät voisi turvautua Suomen toimeentulotukeen ja että oleskelulupa peruutettaisiin, jos henkilö ei työllistyisi kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Kansalaisuuden saamisen edellyttämää asumisaikaa pidennettäisiin 4,5 vuodesta kahdeksaan vuoteen. Hallitus esittää myös maahanmuuttajien ja Suomessa vakinaisesti asuvien sosiaaliturvajärjestelmien eriyttämistä sekä huomattavasti tiukempia ehtoja humanitaariselle maahanmuutolle.

Esitetyt toimet ovat vahingollisia korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle Suomessa ja viestivät, että hallitus näkee kansainväliset opiskelijat ja ulkomaiset osaavat ammattilaiset yhteiskuntaa kuormittavina. Tämä yleinen ajattelutavan muutos heikentää pyrkimyksiä nopeuttaa maahanmuuttajien kotouttamisprosesseja ja luoda osallistavampi ja kansainvälisempi yhteisö. Maahanmuuton rajoittaminen voi myös johtaa siihen, että kansainväliset opiskelijat ja ammattilaiset hakeutuvat maihin, joissa maahanmuuton olosuhteet ovat suotuisammat. Narratiivia, jonka mukaan ulkomaalaiset eivät ole tervetulleita Suomeen, kärjistää lisäksi rakenteellinen rasismi ja tutkimukset, joiden mukaan suomalaisten korkeakoulujen etnisten vähemmistöjen on vaikeampi edetä urallaan kuin valtaväestön.

ESU on vakaasti sitä mieltä, että Suomen korkeakoulupolitiikan pääperiaatteena tulisi olla yhdenvertainen oikeus koulutukseen ja että lukukausimaksut tulisi lähtökohtaisesti poistaa, myös kolmansien maiden kansalaisilta. Lisäksi ESU kehottaa harkitsemaan uudelleen maahanmuuttopolitiikan muutoksia, koska sekä opiskelijat että korkeakoulut ovat ilmaisseet toiveensa kansainvälisemmän ja osallistavamman yhteisön luomisesta.

Kannanottoa European Students Unionin (ESU) 85. liittokokouksessa Tallinnassa esittivät SYL ja SAMOK ja tukivat UDU (Italia), SFS (Ruotsi), ANOSR (Romania), BSA (Valko-Venäjä), MFS (Färsaaret), DSF (Tanska), USI (Irlanti), FEF (Belgia), LÍS (Islanti), LSVb (Alankomaat) ja UAS (Ukraina). Kannanotto hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti.

Lisätietoja:
Roosa Veijola
Eurooppapolitiikan ja kansainvälisten asioiden asiantuntija, SAMOK
050 389 1012
[email protected]

Yuri Birjulin
Kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija, SYL
040 0174913
[email protected]