13.03.2024 | Kannanotot

Kannanotto: SAMOK vastustaa korkeakoulupaikan ostamista

Asta Nieminen ja Lauri Kujala

Korkeakoulujen yhteishaku on auennut tänään. Yhteishaussa opiskelijat pystyvät hakemaan korkeakouluun todistusvalinnan ja pääsykokeiden kautta. Vuonna 2020 opiskelijavalintoja uudistettiin ja todistusvalintojen määrää kasvatettiin yli puoleen aloituspaikoista. Loput aloituspaikat täytetään valintakokeella. Näiden lisäksi hieman yhteishaun jälkeen järjestetään erillishaku, johon voivat hakea avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja tai toisen asteen väyläopintoja suorittanut henkilö. Jos siis opiskelupaikka ei aukea todistusvalinnan tai pääsykokeiden kautta, voi sitä lähteä tavoittelemaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

“Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot ovat periaatteessa maksullinen väylä omaan erilliseen pääsykoejonoon”, huomauttaa SAMOKin hallituksen jäsen Asta Nieminen.

Avoimen ammattikorkeakoulun tulisi keskittyä jatkuvaan oppimiseen tutkintokoulutukseen pyrkivien opiskelijoiden rahastamisen sijaan. Korkeakoulujen on nähty mainostavan polkuopintoja vaihtoehtona, mikäli todistusvalinnan tai pääsykokeiden kautta paikka ei irtoakaan. Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtava opetus ja opiskelijoiden valintaan liittyvät valintakokeet ovat opiskelijalle maksuttomia. Polkuopintojen kautta tämä ei toteudu.

Polkuopintojen kautta opiskelija voi päästä osaksi tutkinto-ohjelmaa, mutta vaatimuksena on yleisimmin 55-60 opintopistettä ja kolmosen keskiarvo. Tällä hetkellä avoimessa korkeakoulussa opintopisteen hinta voi maksimissaan olla 15 euroa opintopistettä kohden, mutta hallitus on esittänyt hinnan kolminkertaistamista 45 euroon. Tämä nostaisi 60 opintopisteen polkuopintojen hinnan 900 eurosta 2700 euroon.

Vaikka avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelija ei voi suorittaa täyttä tutkintoa, olisi vaihtoehtoisten väylien oltava saavutettavissa kaikille. Tilanteissa, joissa nuori ei pääse hakiessaan korkeakouluun, avoin korkeakoulutus tarjoaa mahdollisuuksia etsiä omaa alaa ja edistää myöhempiä opintoja.

“Saavutettavuuden ja tasa-arvon edistämiseksi näiden opintojen tulisi kuitenkin olla maksuttomia niiden osalta, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa. Tämä takaisi, että koulutukseen pääsy ei olisi rahasta kiinni ja että jokaisella olisi mahdollisuus edetä urallaan ja oppia lisää haluamastaan aiheesta ilman taloudellisia esteitä”, linjaa SAMOKin puheenjohtaja Lauri Kujala.

Oppiminen ja koulutus eivät saisi olla yksinomaan varakkaiden etuoikeus, vaan niiden tulisi olla kaikkien saavutettavissa.

Korkeakoulujen kevään yhteishaku aukeaa tänään keskiviikkona 13.3. ja päättyy keskiviikkona 27.3. Haettavana ammattikorkeakouluissa on tällä kertaa yli 27 000 aloituspaikkaa.

Lisätietoja:

Asta Nieminen
hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
[email protected]
050 389 1002

Lauri Kujala
puheenjohtaja
[email protected]
050 389 1000