16.04.2024 | Kannanotot

Kannanotto: Opiskelijan velkaantuminen ei kiinnosta hallitusta – SAMOK ei sulata opiskelijoiden siirtämistä opintotuen asumislisälle

Hallitus on päättänyt kevään kehysriihessä palauttaa opiskelijat yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumislisälle. SAMOK on päätöksestä raivoissaan. Asumislisään palaaminen tulee olemaan massiivinen leikkaus opiskelijoiden toimeentulolle. Kehysriihen materiaaleissa asumislisän tasoksi arvioidaan 260 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi Helsingissä yksinasuvalle, 483 euron kuukausivuokraa maksavalle opiskelijalle tämä tarkoittaisi noin 60 euron leikkausta toimeentuloon.

Eurostudent VIII -tutkimus (2022) arvioi opiskelijoiden keskimääräisiä asumiskustannuksia. Sen mukaan yksiössä asuvan opiskelijan keskimääräiset asumiskustannukset olivat koko Suomen laajuudella 483 euroa kuukaudessa ja jaetussa asunnossa 452 euroa kuukaudessa.

“Valinta velkaantumisesta on jo aiemmin ollut harvojen etuoikeus, mutta nyt voidaan jo puhua opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuvasta kriisistä. Opintolainan valtiontakauksen osuus on tulevaisuudessa reilusti yli puolet opiskelijan toimeentulosta”, SAMOKin puheenjohtaja Lauri Kujala linjaa.

Kun opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin vuodesta 2017 alkaen, leikattiin opintorahan tasosta suurimmillaan 85 euroa. Asumislisän ehdot ovat opiskelijoille samat asuinpaikkakunnasta riippumatta ja lisä on sidottu opintotukikuukausien käyttämiseen. Täten tukea ei myönnetä esimerkiksi kesäajalle. Ympärivuotinen asumistuki on mahdollistanut esimerkiksi osa-aikatyön tekemisen kesäajalla ilman, että toimeentulon taso madaltuu huomattavasti.

Kelan laskelmien mukaan yli puolet opiskelijoista on valmiiksi pienituloisia, mikäli opintolainan valtiontakausta ei lasketa tuloksi. Simulaatiolaskelman mukaan ryhmän pienituloisuusasteensa kasvaa 8 900 henkilöllä jo aiempien sosiaaliturvaleikkausten myötä.

“Hallitus on huolissaan koulutuksen kasautumisesta, mutta rajaa kouluttautumisen mahdollisuuksia yhä enemmän niille, joiden taloudellinen tilanne on ennestään hyvä. Emme mitenkään voi sulattaa sitä, että valtionvelka laitetaan opiskelijoiden maksettavaksi”, Kujala jyrähtää.

Hallitusohjelmaneuvotteluiden yhteydessä kesällä 2023 julkaistuissa muistioissaan kansaneläkelaitos arvioi, että opiskelijoiden palauttaminen asumislisälle lisäisi toimeentulotuen menoja.

Muutoksen ainoa positiivinen asia on ruokakuntakohtaisuudesta luopuminen, joka tukee erityisesti yhdessä asuvia. Asumislisää ei ole yleisen asumistuen tavoin määritelty ruokakuntakohtaiseksi.

Lisätietoja:

Lauri Kujala
Puheenjohtaja
[email protected]
050 389 1000