24.04.2023 | Kannanotot

Kannanotto: Opiskelijan oikeusturva on taattava tilauskoulutuksessa

Kannanotto: 
Opiskelijan oikeusturva on taattava tilauskoulutuksessa

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK vaatii opiskelijan oikeusturvan vahvistamista tilauskoulutuksessa. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuutta opiskella tutkinto loppuun koulutuksen keskeytyessä tilaajan puolelta ja varmistamalla nykyistä paremmin, että opiskelijat ymmärtävät tilauskoulutuksen ehdot ennen opintoihin lähtemistä. Korkeakoulujen on lisäksi tehtävä taustaselvitykset paremmin tilaajien suhteen. Laurea-ammattikorkeakoulun tilauskoulutuksen kaltainen tilanne, jossa korkeakoulu pesee kätensä vedoten siihen, että sopimus on tehty vain tilaajan kanssa, on opiskelijalle täysin kohtuuton.

“Kun koulutuksen tilaaja jättää maksut maksamatta, korkeakoulu joutuu kohtaamaan liiketaloudellisen riskin toteutumisen, mutta opiskelijalle tilanne on vähintään yhtä ikävä. Opinnot jäävät kesken ja niihin käytetty aika menee hukkaan. On siis välttämätöntä, että korkeakoulu varmistaa, että tilaaja kantaa vastuunsa opintojen loppuun saakka jo ennen koulutuksen alkua”, vaatii SAMOKin puheenjohtaja Joonas Soukkio.

Jos tilaaja jättää vastuunsa hoitamatta, kuten Laurea-ammattikorkeakoulun tapauksessa kävi, ammattikorkeakoulun tulee tarjota opiskelijalle mahdollisuutta jatkaa opintonsa loppuun. Opintojen loppuun saattamista voidaan tukea esimerkiksi laajentamalla stipendijärjestelmää. Tästä olisi hyötyä myös yhteiskunnallisesti, sillä pahenevan työntekijäpulan aikana tarvitsemme nimenomaan korkeakoulutettuja osaajia ulkomailta.

“Olisi oikein ja kohtuullista tarjota opiskelijoille mahdollisuutta jäädä Suomeen ja liittää tähän stipendi, jotta tämä ikävä tilanne saataisiin korjattua kohtuullisesti ”, Soukkio linjaa.

Tilauskoulutuksen tulevista ongelmista on varoitettu jo aiemmin. Tilauskoulutus on yksi keinoista joilla paikataan ammattikorkeakouluilta puuttuvaa rahoitusta. Ammattikorkeakoululle on turvattava riittävä rahoitus, ettei vastaaviin tilanteisiin päädyttäisi. Suomalaista korkeakoulutusta tulee kehittää vastuullisin keinoin.

Lisätiedot:
Joonas Soukkio
puheenjohtaja
050 389 1000
[email protected]