06.03.2023 | Kannanotot

Kannanotto: Näpit irti Suomen tulevaisuudesta!

Valtiovarainministeriö (VM) esittää tänään julkaistussa Julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksessa suuria leikkauksia korkeakoulutukseen ja opiskelijoihin. Tämä ei käy.

“Opiskelijoilta ei ole varaa leikata senttiäkään. Liian moni opiskelija elää jo nyt köyhyysrajalla tai sen alapuolella. Emme saa todellakaan antaa tämän jatkua ja pahentua entisestään leikkaamalla opiskelijoilta”, jyrähtää SAMOKin puheenjohtaja Joonas Soukkio.

Valtiovarainministeriön leikkauslistalla ovat muun muassa opintotuen saajien siirtäminen yleisestä asumistuesta asumislisän piiriin, korkeakouluopiskelijoiden muut tuet (opintolainahyvitys, aikuiskoulutustuki ja opintoraha) sekä korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki. Tämän lisäksi valtiovarainministeriö esittää yleisiä lukukausimaksuja ja EU/ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen korotusta. Korkeakouluopiskelijoilta valtiovarainministeriö olisi leikkaamassa näiden ehdotusten mukaan 350 000 000 – 1 000 000 000 euroa.

Opiskelijan toimeentulo on heikentynyt viime aikoina inflaation vuoksi nopeammin kuin vuosikymmeniin. Opiskelijan toimeentulosta leikkaaminen vaikeuttaisi opintojen suorittamista entisestään. Huoli heikosta ja riittämättömästä toimeentulosta vaikuttaa selvästi mielen hyvinvointiin, opiskelijat joutuisivat tekemään enemmän töitä, opinnot hidastuisivat ja korkeakouluopintojen houkuttelevuus vähenisi. On irvokasta, että samaan aikaan julkisesti tavoittelemme korkeakoulutusasteen nostoa ja kustannukset sysättäisiin opiskelijoiden maksettavaksi.

“Valtiovarainministeriön koulutukseen ja opiskelijoihin kohdistuvat leikkaukset on vältettävä. Suomen tulevaisuudesta leikkaaminen ei ole meille kenellekään hyväksi. Koulutusta ei tule nähdä kulueränä, vaan panostuksena Suomen kasvuun ja tulevaisuuteen. Emme saa nostettua koulutusastetta, ellei opintotukijärjestelmä mahdollista ja kannusta jokaista korkeakouluopintojen suorittamiseen taustasta ja lähtökohdista riippumatta”, painottaa Joonas Soukkio.

Talouden velkaantuminen on suuri haaste Suomelle, eikä siitä selvitä lisäämällä kynnyksiä koulutukseen hakeutumiseen. Suomi nousee tästäkin osaamisella, joten koulutukseen ja erityisesti sen saavutettavuuteen tulee panostaa, ei vaikeuttaa. Emme saa luoda uusia esteitä osaamisen kasvulle asettamalla entistä suurempia lukukausimaksuja niille, jotka tahtovat tulla Suomeen opiskelemaan tai asettaa lukukausimaksuja suomalaisille ja EU/ETA-maista tuleville. Lukukausimaksut eivät paranna Suomen koulutusastetta ja koulutuksen saavutettavuutta, vaan pikemminkin tuhoavat hyvinvointiyhteiskuntamme perustaa.

Lisätietoja:
Joonas Soukkio
Puheenjohtaja
p. 050 389 1000
[email protected]