18.12.2023 | Kannanotot

Kannanotto: Mihin jäi eduskunnan joulumieli?

SAMOK on pettynyt opiskelijan toimeentuloon kohdistuviin leikkauksiin.

Eduskunta hyväksyi yleisen asumistuen lakiuudistuksen täysistunnossaan 12. joulukuuta. Lakiuudistuksen vaikutukset opiskelijoiden toimeentulolle ovat katastrofaaliset. Asumistukeen kohdistuvat esitykset leikkaavat opiskelijaruokakunnan toimeentulosta keskimäärin 76 eurolla kuukautta kohden. Yleisen asumistuen käyttäjistä 43 prosenttia oli opiskelijaruokakuntia joulukuussa 2022.

“Opiskelijat ovat yleisen asumistuen suurin käyttäjäryhmä, mutta siitä huolimatta eduskunnassa tehtiin valinta kajota opiskelijan kukkarolle, jossa ei ole mistä ottaa”, SAMOKin puheenjohtaja Joonas Soukkio sanelee.

Asumistuki ei ole ainoa etuus, josta opiskelijoilta ollaan leikkaamassa. Joulukuun 15. päivä eduskunta hyväksyi myös indeksijäädytykset hallituskauden ajalle. Indeksijäädytys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuonna 2027 ilman indeksikorotuksia opiskelija voi menettää opintotuestaan 31,70 euroa tukikuukautta kohden. Indeksijäädytys kohdistuu opintorahan ohella myös esimerkiksi yleiseen asumistukeen ja aikuiskoulutustukeen.

Opiskelijoiden toimeentulon tason romahtaminen jatkunut jo pitkään ja opintorahan ostovoima on heikentynyt vuodesta 2017 160 eurolla. Opintorahan matala taso perustuu osin siihen, ettei opintotuki ole ollut aina sidottuna kansaneläkeindeksi. Tuoreen Eurostudent VIII -tutkimuksen mukaan puolet ammattikorkeakouluopiskelijoista kantaa huolta omasta toimeentulostaan. Kevään eduskuntavaaleissa SAMOK ajoi yhdessä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kanssa opintorahan tasokorotusta.

SAMOK näkee, ettei valtionvelan taittamista tule tehdä velkaannuttamalla opiskelijaa, sillä opintotuen lainapainotteisuuden lisääminen kasvattaa huomattavasti opiskelijoiden välistä eriarvoisuutta. Opintolainamäärän kasvattaminen koskettaa erityisesti niitä opiskelijoita, joiden opintoihin kuuluu merkittävissä määrin lähiopetusta ja pitkiä palkattomia harjoittelujaksoja. Erityisesti näiden opiskelijoiden kohdalla opintojen aikaisen elämisen rahoitus koostuu ennen kaikkea opintotuesta.

“Valmistuneiden keskuudessa on suuriakin palkkaeroja, jolloin opintolainaturvallisuus ei ole kaikille sama. Silti lainaa on välttämätöntä nostaa kulujen kattamiseksi”, SAMOKin varapuheenjohtaja Diana Muraskina manailee.

Mikäli valtiontalous halutaan pitää elinvoimaisena tulevaisuudessa, tulee opiskelijoiden toimeentulon leikkausten sijaan panostaa. Hyvinvointi opiskeluaikana heijastuu suoraan myös hyvinvointiin työelämässä. Ilman hyvinvoivaa työvoimaa hallituksen säästötalkoilla ei ole minkäänlaista merkitystä.

Lisätietoja:

Joonas Soukkio
Puheenjohtaja
[email protected]
050 389 1000

Diana Muraskina
Varapuheenjohtaja
[email protected]
044 300 3171