12.12.2023 | Kannanotot

Kannanotto: Kansallinen korkeakoulupolitiikka on korvautunut yksittäisten aluetoimijoiden vallalla

Orpon hallitusohjelman korkeakoulupolitiikka lähtee tavoitteesta, jossa sekä ammattikorkeakoulut että yliopistot ovat vahvoja strategisia toimijoita. Ammattikorkeakoulut ovat osakeyhtiömuotoisia toimijoita, joita ohjaa ensisijaisesti ammattikorkeakoululaki. Osakeyhtiömuotoisuus tarkoittaa kuitenkin tällä hetkellä moninaisia omistajajärjestelyjä, joita tehdään ammattikorkeakouluja kuulematta ja osallistamatta. Opetus- ja kulttuuriministeriön on käynnistettävä välittömästi toimet, joiden avulla ammattikorkeakoulujen autonomian suojaa vahvistetaan.

Vaasassa kaupunki, Pohjanmaan kauppakamari ja yliopisto ovat käynnistäneet yhdessä selvitystyön Vaasan ammattikorkeakoulun osakkeiden myymistä Vaasan yliopistolle. Ammattikorkeakouluyhteisö on ollut sivussa keskustelusta eikä rakenteelliset pyrkimykset ole huomioinut Vamk:n kehittymisintressejä. On selvää, ettei tällä tavoin rakenneta kestävää yhteistyötä.

Korkeakoulutuksemme on vapaalaskussa, jossa järjestelmän kehittäminen on jätetty alueellisten toimijoiden temmellyskentäksi. Tällä voi olla ennakoimattomia seurauksia alueelle jäävien osaajien ja tutkimus- ja kehittämistyön profiilin kannalta.

Ammattikorkeakoulut ovat osakeyhtiöinä päätyneet alueellisen vallankäytön välineeksi ja kauppatavaraksi. Omistajajärjestelyt on nähty mahdollisuutena toteuttaa eri toimijoiden tavoitteita. Ammattikorkeakoululaki tunnistaa selvästi, mikä on ammattikorkeakoulun toiminnan tarkoitus. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on varmistaa, että ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus toteuttaa kaikkia lainmukaisia tehtäviä täysimääräisesti ja itsenäisesti.

Tämä tarkoitus ja tehtävä ei kuitenkaan näytä aina kiinnostavan omistajaa. Ammattikorkeakoulujen toiminnan ja talouden autonomian rajoja selvittäneestä tutkimuksesta käy ilmi useita eri omistajiin ja omistajarakenteisiin liittyviä ongelmallisia piirteitä. Selvitys tuo ilmi, että omistajaohjaus ei ole nyt täysin lainmukaista ja asiallista. Osakeyhtiön hallituksen täytyy kaikissa olosuhteissa aina toimia varmistaen osakeyhtiön etu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön on käynnistettävä välittömästi toimet, joiden avulla ammattikorkeakoulujen autonomian suojaa vahvistetaan. Ammattikorkeakoulujen omistajaohjaukselle on laadittava kattava ohjeistus ja esteellisyysohjeet muun muassa hallitustyöskentelylle. Samoin lainsäädäntöä on vahvistettava tukemaan ammattikorkeakoulujen autonomiaa selvityksen osoittamassa suunnassa.

Suomi haasteineen tarvitsee yhä kipeämmin korkeakoulutusta kilpailukykymme vahvistamiseen. Nyt tarvitaan molempien korkeakoulusektoreiden vahvuudet käyttöön täysimääräisesti. Yhteistyön on oltava molempien vahvuudet tunnistavaa ja tasavertaista. Ammattikorkeakoulut tarvitsevat autonomiansa antaakseen Suomelle, alueelle, yrityksille, yhteisöille sen mitä ne tarvitsevat.

Vaasan kaupunki ja Pohjanmaan kauppakamari selvittävät VAMKin osakkeiden myymistä Vaasan yliopistolle (STT Info)
OAJ:n selvitys: Ammattikorkeakoulujen omistusvallan keskittymisessä on suuri riski (OAJ)

Lisätietoja:

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Puheenjohtaja Joonas Soukkio
p. 050 389 1000
[email protected]

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Toiminnanjohtaja Ida Mielityinen
p. 050 594 0731
[email protected]

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen
p. 020 748 9639
[email protected]

STTK ry
Asiantuntija Riina Nousiainen
p. 050 310 6056
[email protected]

Insinööriliitto
Erityisasiantuntija Miihkaili Härkönen
p. 050 307 5587
[email protected]