05.03.2024 | Kannanotot

Kannanotto: Jatkuvan oppimisen tulee jatkossakin olla mahdollista jokaiselle

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ei kannata aikuiskoulutustuen korvaamista lainavetoisella mallilla. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti syksyllä työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotuksia jatkuvan oppimisen tueksi aikuiskoulutustuen päättyessä. Työryhmä on alustavasti ehdottanut, että työuran aikaista oppimista tuettaisiin tulevaisuudessa opintolainan valtiontakauksella niiden henkilöiden osalta, jotka eivät saa opintojensa ohessa palkkaa.

“Uudistus veisi yhteiskuntaamme yhä vahvemmin kohti koulutuksen eriarvoistumista. Opiskelijoiden velkaantuminen on kasvanut huomattavasti ja opintolainan korkokulut heikentävät jo nyt valmistumisen jälkeistä toimeentuloa”, kuvaa SAMOKin puheenjohtaja Lauri Kujala.

Kuluvalla hetkellä ammattikorkeakouluopiskelijan mediaanilaina on 17 800 euroa ja opintolainakanta yli kaksinkertaistunut vuodesta 2017. Opintolainan valtiontakauksen kasvattamisen myötä opiskelijan, joka suorittaa 210 opintopisteen laajuisen tutkinnon kerryttäisi opintolainaa yli 26 000 euroa, mikäli hän nostaa opintolainaa yhdeksän kuukauden ajalta per opiskeluvuosi. Tätä velkataakkaa ei tule tulevaisuudessa kasvattaa. SAMOK on huolissaan siitä, että koulutus kasautuu yhä enenevissä määrin hyväosaisille, jos lainapainotteisuutta lisätään myös jatkuvan oppimisen tukielementtien osalta.

Tarvitsemme yhä enemmän osaamisen päivittämistä ja uudelleenkouluttautumista. Osaamisen päivittäminen koskee nyt jo lähes puolta miljoonaa henkilöä ja Suomessa on todellinen tarve lisätä tutkintojen määrää myös aikuisväestöllä. SAMOK on myös huolissaan uudistuksen vaikutuksista koulutuksen hakeutumisen houkuttelevuuteen niiden osalta, jotka ovat olleet jo vuosia työelämässä, mikäli opintojen rahoittaminen tarkoittaa lainaa.

“Uusi velka ei houkuttele vaihtamaan alaa, mikäli valmistumisen jälkeen oma tulotaso ei nouse merkittävästi. Erityisesti työvoimapula-alojen osalta suunta on huolestuttava”, SAMOKin varapuheenjohtaja Sanni Koivuluoma kritisoi.

Työuran aikaista jatkuvaa oppimista ja sen tukemista on tarkoitus käsitellä myöhemmin eduskunnassa, ja työryhmän ehdotusten on määrä valmistua kehysriiheen mennessä. SAMOK vastustaa aikuiskoulutustuen lakkauttamista ja kannustaa nykyjärjestelmän kehittämiseen.

Lisätietoja:

Lauri Kujala
Puheenjohtaja
[email protected]
050 389 1000

Sanni Koivuluoma
Varapuheenjohtaja
[email protected]
050 360 9376