27.06.2024 | Kannanotot

Kannanotto: Eheytetään maailma, ei ihmisiä

Maailma on kaukana valmiista ja Suomella on vielä matkaa yhdenvertaiseksi ja turvalliseksi kaikille ihmisille. Konfliktien revetessä, käännymme helposti sisäänpäin ja suljemme edistyksen ja sivistyksen ulkopuolelle turvallisuuteen vedoten. Yhteiskunnallisissa keskusteluissa on puhuttu jopa “arvojen koventumisesta” viitaten samalla toisten ihmisarvon ja olemisen tai rakastamisen vapauden tukahduttamiseen.

Arvojen kovetessa emme saa unohtaa turvallisuuden koskettavan jokaista yhteiskunnan jäsentä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa merkittävä osa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ihmisistä on kokenut häirintää ja väkivaltaa. Mitä marginalisoidumpi ihminen on jopa sateenkaariyhteisön sisällä, sitä enemmän vaikeuksia hän kohtaa.

Helsinki Priden teema on tänä vuonna rauha ja toivo. Me SAMOKissa ja SYLissä vaadimme korkeakouluilta toimia, jotta jokaisella seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvalla opiskelijalla on korkeakouluyhteisössä turvallista olla. Korkeakouluyhteisö voi parhaimmillaan toimia ihmiselle voimavarana, jonka avulla jaksaa eteenpäin.

“Olemme SAMOKissa julkaisseet Korkeakoulujen yhdenvertaisuusmallin, josta löytyy sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden tarkistuslista. Korkeakoulujen olisi hyvä tutustua listaan ja ottaa käyttöönsä toimenpiteet, jotka edistävät yhdenvertaisuutta korkeakouluyhteisössä.” SAMOKin varapuheenjohtaja Sanni Koivuluoma kannustaa.

Yhdenvertaisuus on kaikkien asia. Tästä syystä kannustamme myös jokaista opiskelijajärjestöä aktiiviseen yhteistyöhön toinen toistensa, mutta myös korkeakoulujen kanssa turvallisemman korkeakouluyhteisön luomisessa.

“Vapaus olla juuri sitä mitä on ilman pelkoa ennakkoluuloista tai väkivallasta tulisi olla jokaisen jakamaton ihmisoikeus, ei vain harvojen ja valittujen. Lisääntyneen väkivallan ja epävarmuuksien koetellessa maailmaa, meidän täytyy tehdä hartiavoimin töitä ihmisoikeuksien toteutumisen eteen”, SYLin hallituksen jäsen Jesse Häyhä muistuttaa.

Turvallisen ja yhdenvertaisen ympäristön luominen on meidän jokaisen vastuullamme. Maailma ei ole vielä valmis, mutta teoillamme voimme viedä sitä oikeaan suuntaa. Ei ihmiset tarvitse eheytystä, vaan maailma.

Hyvää pridea kaikille!

Lisätietoja:

Sanni Koivuluoma
Varapuheenjohtaja,SAMOK
050 360 9376
[email protected]

Jesse Häyhä
Hallituksen jäsen, SYL
044 906 5003
[email protected]