22.09.2023 | Kannanotot

Kannanotto: Budjettiriihi jätti opiskelijoiden keiton laihaksi

Budjettiriihessä annettiin lusikalla koulutukseen ja opiskelija-asumiseen, mutta otettiin kauhalla pois toimeentulosta.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kiittää hallitusta välttämättömien toimenpiteiden edistämisestä opiskelija-asumiseen. Erityisryhmien investointiavustukseen kohdistuvia leikkauksia lievennettiin 20 miljoonalla eurolla vuodelta 2024 ja täysimääräiset 63 miljoonan euron leikkaukset toteutuvat vasta vuonna 2025. Päätös on oikeansuuntainen ja kertoo, että opiskelijoiden tarve kohtuuhintaiselle asumiselle tunnistetaan.

Valitettavasti lohtu jää vielä laihaksi, sillä Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA ei kykene ottamaan uusia investointivarauksia vastaan, sillä jo varauksen saaneita hankkeita on yli 170 miljoonan euron verran, joista ensi vuodelle varauksia on 100 miljoonan myöntövaltuuden verran. Tämä vaikuttaa asuntohankkeisiin hidastavasti ja pahimmassa tapauksessa peruu niitä.

“Vaikka opiskelija-asumiseen saatiin lisäpanostuksia, jää lohtu hyvin heikoksi. Opiskelijat tarvitsevat taloudellista turvaa, jotta meistä jokaisella on edellytykset edes kohtuulliseen elintasoon”, SAMOKin puheenjohtaja Joonas Soukkio toteaa.

Hallitus valmistelee yli sadan euron leikkauksia opiskelijoiden velattomiin etuuksiin, mikä jättää opiskelijat entistä heikompaan asemaan. Jos opintoraha olisi ollut indeksissä vuodesta 1992 lähtien, olisi opintorahan ostovoima nykyhetkellä 163 euroa suurempi. Nyt opintoraha ollaan jälleen jäädyttämässä kansaneläkeindeksien ulkopuolelle. Arvioiden mukaan indeksijäädytys leikkaa vuonna 2024 jo 31,70 euroa tukikuukautta kohden. Samaan aikaan yleiseen asumistukien kohdistuvat leikkaukset ottavat opiskelijaruokakunnalta keskimäärin 76 euroa kuukautta kohden.

Koulutuksen rahoituksen puolella hyviäkin päätöksiä on tehty. Vaikeassa taloustilanteessa SAMOK on iloinen 11,7 miljoonan lisärahoituksesta korkeakoulujen aloituspaikkoihin ja TKI-panostuksiin. Valitettavasti panostukset aloituspaikkoihin toimivat lähinnä laastarina. Korkeakouluilta leikataan EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen korotusten sekä avoimen korkeakoulujen maksujen korotusten verran. Nämä leikkaukset jäävät opiskelijoiden maksettavaksi.

Leikkaukset osuvat vielä kovempaa ammattikorkeakouluihin, jossa sosiaali-ja terveysalan harjoittelukorvauksen poistaminen vaikuttaa rahoitukseen. Panostukset koulutukseen ovat panostuksia tulevaisuuteen ja vaativat kunnianhimoa, vaikeassakin taloustilanteessa. Tällä kunnianhimon tasolla emme ole pääsemässä koulutustasotavoitteisiin.

“Korkeakoulut tarvitsevat riittävän perusrahoituksen ja lisäaloituspaikat pitää rahoittaa täysmääräisesti. Rahoituksen puutteellisuus näkyy varsinkin ammattikorkeakoulupuolella, jossa monet ammattikorkeakoulut eivät voi nostaa merkittävästi opiskelijamääriä nykyisellä rahoituksella”, Joonas Soukkio summaa.

SAMOK on ilahtunut, että keskustelu opiskelijoiden toimeentulosta ja korkeakoulujen rahoituksesta on noussut tällä viikolla pinnalle. Tämän keskustelun jatkaminen on erittäin tärkeää ja ammattikorkeakouluopiskelijat tuovat mielellään näkökulmia pöytään. Uskomme, että maan hallitus haluaa parasta koko Suomelle. SAMOK haluaa kuitenkin muistuttaa, ettei tämä ole mahdollista ilman panostuksia opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen.

Lisätietoja:
Joonas Soukkio, puheenjohtaja
puh. 050 389 1000
[email protected]