10.04.2018 | Kannanotot

Hallitus: ottakaa työn murroksesta niskalenkki!

Suomen istuva hallitus on kokoontunut kautensa viimeiseen kehysriiheen. SAMOK on huolissaan ammattikorkeakoulujen rahoituksen tilasta ja kaipaa panostuksia osaamisen kasvattamiseen, jotta Suomen kilpailukyky säilyy myös pidemmällä aikajänteellä. Vaikeat koulutusleikkaukset ovat ajaneet ammattikorkeakoulut kurimuksen kierteeseen.

Haastavien vuosien jälkeen koulutukseen panostaminen on keino saada Suomi pysyvälle kasvu-uralle. Koulutuksen indeksijäädytysten peruminen antaa pohjan suomalaisen osaamisen varmistamiselle, vaikka ne eivät korvaakaan lisäinvestointien tarvetta. Indeksijäädytysten kumulatiiviset vaikutukset näkyvät kustannustason noustessa vuosi vuodelta pahemmin ammattikorkeakoulujen toiminnassa.

Vaikka lisäleikkauksia ei olisikaan luvassa, on aiempi leikkauspolitiikka vaikuttanut jo vahvasti opetuksen laatuun ja kasvava kustannustaso nakertaa ammattikorkeakoulujen taloutta entisestään. Suomen talous on viimein kasvu-uralla ja työttömyys laskussa, joten korkeakouluilla olisi mahdollisuus parantaa kasvun edellytyksiä entisestään.

Työvoima Suomessa kaipaa auttamatta lisäosaamista ja ammattikorkeakoulujen tarjoamat muunto- ja moduuliopinnot ovat tähän oiva ratkaisu. Ammattikorkeakoulut ovat jo tähän mennessä tarjonneet onnistunutta muuntokoulutusta, ja lisäinvestointien avulla ne voivat saada aikaiseksi huomattavasti laaja-alaisempaa yhteiskunnallista hyötyä.

Panostamalla työelämälähtöiseen korkeakoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen hallitus ottaa työn murroksesta niskalenkin ja tuloksia nähdään nopealla tahdilla. SAMOK kannustaa Suomen hallitusta perumaan koulutuksen indeksijäädytykset, ja ohjaamaan näin Suomen osaamisen kohti suurempaa kasvua!

Maria Jokinen, varapuheenjohtaja
p. 050 389 1001, [email protected]

Markus Vierumäki, hallituksen jäsen
p. 050 389 1005, [email protected]