30.10.2020 | Kannanotot

AMK-opiskelijat: Turvataan koulutuksen laatu pandemialta!

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n liittokokous esittää huolensa koulutuksen laadun heikentymisestä poikkeustilan ja pandemian johdosta. Ammattikorkeakoulutus on jouduttu toteuttamaan laajalti etätoteutuksena vuoden 2020 aikana ja tämä on aiheuttanut paljon haasteita sekä opiskelijoille että opettajille. Pääosin etätoteutukset ovat onnistuneet hyvin, mutta monet opiskelijat ovat kokeneet laadun heikentyneen etäopetukseen siirtymisen myötä.

Ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet digipedagogiikkaa paljon viime vuosien aikana. Kehitystyötä on tehty erilaisten hankkeiden, kuten eAMK-hankkeen kautta. Osaaminen on kuitenkin jäänyt vain pienelle joukolle henkilökunnasta, ja ammattikorkeakouluissa on paljon opettajia, joiden osaaminen digipedagogiikan osalta ei ole kehittynyt riittävällä tavalla. 

“Kevään aikana kaikki ottivat käyttöön etäopetuksen, ja se on tullut jäädäkseen kaikkien ammattikorkeakoulujen toteutusmuotojen opetusmenetelmiin. Meidän tulee varmistaa, että kaikilla opettajilla on hyvä osaaminen digipedagogiikasta ja hyvät valmiudet toteuttaa etäopetusta laadukkaasti”, puheenjohtaja Anna Laurila muistuttaa.

Etäopetuksen kehittämisessä ei ole kyse ainoastaan opetuksen laadusta, vaan myös ohjauksen riittävyys ja osallisuus  ovat olleet vaakalaudalla. Myös opiskelijoille on ollut haastavaa siirtyä etäopiskeluun, ja monet kaipaavat aiempaa enemmän tukea ja ohjausta. Ryhmäytyminen ja yhteisöllisyyden rakentuminen niin ikään ovat keskeisiä elementtejä opiskelijoiden jaksamisen tukemisessa.

“Orientaatio ja ryhmäytyminen muiden opiskelijoiden kanssa on valtava osa nuorten kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön. Mikäli ryhmäytyminen ei pääse toteutumaan, on vaarana, että koronasyksynä aloittaneiden opiskelijoiden todennäköisyys keskeyttää opintonsa on korkeampi”, huomauttaa vasta valittu vuoden 2021 puheenjohtaja Oona Löytänen.

 

Lisätietoja:

2020 puheenjohtaja

Anna Laurila

[email protected]

050 389 1000

 

2021 puheenjohtaja

Oona Löytänen

[email protected]

050 389 1005