08.11.2021 | Kannanotot

AMK-opiskelijat: Opiskelijakuntien työtä ei voi jättää sattuman varaan

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n liittokokous vaatii opiskelijakuntien toiminnan turvaamista. Opiskelijakorttimarkkinoiden vapautuminen kilpailulle ja koronapandemian vaikutukset ovat heikentäneet monien opiskelijakuntien toimintakykyä. Opiskelijakuntien tärkein tehtävä on edunvalvonta, mutta resursseja menee jatkuvasti enemmän jäsen- ja varainhankintaan, jotta edunvalvontaa voidaan tehdä.

Opiskelijakunnat työllistävät useita työntekijöitä, jotka mahdollistavat toiminnan laajuuden ja pitkäjänteisyyden. Jäsenmäärien lasku luo kuitenkin epävarmuutta ja hankaloittaa toiminnan suunnittelua niin työntekijöille kuin luottamustoimijoillekin. Tämä on lisännyt ammattikorkeakouluopiskelijoiden jo ennestään eriarvoista tilannetta verrattuna yliopisto-opiskelijoihin.

“Opiskelijakunnilla on tärkeitä tehtäviä ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvojina, joista osa on lakisääteisiä. Tällä hetkellä edunvalvonta- ja lakisääteisten tehtävien hoitaminen on opiskelijakuntien oman varainhankinnan varassa”, juuri valittu vuoden 2022 puheenjohtaja Emmi Lainpelto muistuttaa. 

Opiskelijoiden arjessa opiskelijakunnalla on erittäin merkittävä rooli. Opiskelijakunnat vastaavat siitä, että opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin kaikessa korkeakoulun päätöksenteossa sekä siitä, että koulutuksen epäkohtiin puututaan ja koulutuksesta tehdään entistä laadukkaampaa alueellisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä mittareilla. Etenkin pandemia-ajan päättyessä opiskelijakuntien rooli on korostunut entisestään, sillä opiskelijakunnat yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa vastaavat yhteisöllisyydestä ja opiskelijoiden kohtaamisesta erilaisten aktiviteettien ja hyvinvointia tukevien palveluiden kautta. Opiskelijakunnat ovat myös tärkeässä roolissa integroimassa kaikkia opiskelijoita osaksi korkeakouluyhteisöä heti alusta alkaen, mikä ehkäisee muun muassa syrjäytymistä. 

“Kaikesta tästä opiskelijoille tärkeästä ydintoiminnasta joudutaan karsimaan, kun toimintakenttä on epävarma. Opiskelijakuntien toiminta on avainasemassa AMK-opiskelijoiden hyvinvoinnissa ja edunvalvonnassa, sen arvo tulee tunnistaa ja tunnustaa.”, tuumii ensi vuoden varapuheenjohtajaksi valittu Rico Martikainen.

 

Lisätietoja:

Emmi Lainpelto
SAMOKin hallituksen puheenjohtaja 2022
puh. 044 082 6560

Anniina Sippola
Vaikuttamistoiminnan asiantuntija
[email protected]
0503891014