08.06.2022 | Kannanotot

AMK-opiskelijat ansaitsevat asianmukaisesti resurssoidun opiskelijakunnan

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK kiittää selvityshenkilö Tapio Varmolaa opiskelijakuntien toimintaedellytysten selvittämisestä ja vaatii opetus- ja kulttuuriministeriöltä ripeitä toimia opiskelijakuntien toiminnan pelastamiseksi. Selvityshenkilö Varmola on luovuttanut tänään 8.6. raporttinsa ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäsenkatoon liittyvistä ratkaisuvaihtoehdoista tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle. Selvityksessä ehdotetaan muun muassa perusrahoitusta opiskelijakuntien toiminnan turvaamiseksi.

“Opiskelijakuntien jäsenhankinta on ollut koetuksella vuoden 2017 opintorekisterilakiuudistuksesta lähtien. Resurssit, joilla tärkeää tehtävää toteutetaan ovat olleet hurjassa laskussa. On tärkeää, että asiaa on selvitetty ja nyt meillä on selkeitä ratkaisuehdotuksia tilanteen korjaamiseksi”, toteaa SAMOKin puheenjohtaja Emmi Lainpelto.

Opiskelijatunnisteen vapautumisen myötä opiskelijakuntien jäsenmäärä sekä sitä myöten tulot ja toimintaresurssit ovat laskeneet merkittävästi. Opiskelijakuntien toiminnalla on erittäin suuri merkitys opiskelijoiden arjessa yhteisöllisen ja vertaistuellisen toiminnan kautta. Samaan aikaan opiskelijat kaipaavat yhä enemmän tukea ja yhteisöllisyyttä korkeakouluyhteisössä koronapandemian ja sitä seuranneen mielenterveyskriisin takia.

“Opiskelijakeskeinen koulutus ja opiskelijoiden yhteisöllisyyden rakentaminen ei toteudu ilman toimivaa opiskelijakuntaa ja riittäviä resursseja. On hienoa, että tilanteen ongelmallisuus on tunnistettu. Nyt tarvitsemme ripeästi päätöksiä riittävän perusrahoituksen myöntämisestä opiskelijakuntien lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Selvitys antaa hyvän pohjan päätösten valmistelulle”, vaatii SAMOKin hallituksen jäsen Tekla Kosonen.

SAMOKin tavoitteena on, että kaikille opiskelijakunnille myönnetään julkista rahoitusta niin, että lakisääteiset tehtävät voidaan toteuttaa. Tämä edellyttää resursseja ainakin yhden työntekijän palkkaamiseen. Isommissa korkeakouluissa toiminnan laajuus edellyttää suurempaa rahoitusta. Selvityksen esityksestä poiketen SAMOKin tavoitteena on, että julkisesta rahoituksesta säädetään pitkällä tähtäimellä eikä vain sopimuskausien ajaksi. Rahoituksen ei myöskään tulisi olla riippuvainen opiskelijakunnan jäsenmäärästä, sillä jäsenrekrytoinnin haasteellisuus on keskeinen syy rahoitustarpeelle.

Ammattikorkeakoululain mukaan jokaisessa ammattikorkeakoulussa toimii opiskelijakunta, jonka tehtävänä on muun muassa valmistaa opiskelijoita aktiiviseen kansalaisuuteen ja edistää heidän yhteiskunnallisia pyrkimyksiään. Opiskelijakunta myös nimeää opiskelijoiden edustajan mm. ammattikorkeakoulun ja YTHS:n erilaisiin toimielimiin. Ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnan jäsenyys on opiskelijoille vapaaehtoinen, toisin kuin yliopistoissa ylioppilaskunnan jäsenyys, vaikkakin ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien toiminnasta hyötyvät kuitenkin kaikki ammattikorkeakouluopiskelijat.

 

Lisätietoja:

Emmi Lainpelto
puheenjohtaja
050 389 1000 

Selvitys: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164198