29.04.2022 | Kannanotot, Uutiset

SAMOK & SYL: Opiskelijoiden mielenterveyskriisi on ratkaistava – YTHS tarvitsee lisää resursseja

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) esittävät vakavan huolensa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) resursseista.

”Tilanne on erittäin vaikea eikä se ole helpottamassa ilman nopeaa panostamista”, SAMOKin hallituksen jäsen Jenna Jourio ja SYL:n hallituksen jäsen Suvituuli Lundmark sanovat.

Koronapandemian aikainen opiskelustressi, yksin oleminen ja etääntyminen opiskeluyhteisöstä ovat syitä mielenterveyspalveluiden kysynnän suureen kasvuun. Taustalla on sekä olemassa olevia mielenterveysongelmia, jotka ovat pandemian aikana pahentuneet, että eristäytymisen aikana alkanutta oireilua. Kasvu ei kuitenkaan ole uusi ilmiö, sillä nuorten ja opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet koko 2000-luvun ajan.

Vaikka YTHS:n mielenterveyspalveluihin on annettu lisärahoitusta, se ei ole kestävä ratkaisu. Lyhytaikainen rahoitus kaventaa käyttömahdollisuuksia, jolloin hyvät toimenpiteet jäävät valitettavan lyhytaikaisiksi. Olemme erittäin tyytyväisiä YTHS:n toimintaan ja siihen, miten YTHS on lisärahaa käyttänyt. Korkeakouluyhteisöille tarjottavat mielenterveyteen sekä yksinäisyyteen liittyvät koulutukset ovat äärettömän tärkeitä. Tämä ei kuitenkaan riitä. Mielenterveyden eteen on tehtävä nyt kestäviä ratkaisuja.

”Emme voi tietää millaisia haasteita nykyiset ja tulevat korkeakouluopiskelijat tulevat vielä koronasta johtuen kohtaamaan. Opiskelijat ansaitsevat toimivan terveydenhuollon, jossa apua saa, kun sitä tarvitsee. Helposti, nopeasti ja oikeaan aikaan”, Jourio ja Lundmark päättävät.

Panostukset YTHS:n mielenterveyspalveluihin eivät ole mahdollisia ilman lisäresursseja rahoitukseen. Vetoamme päättäjiin, mielenterveyskriisi ei odota. 

 

Lisätietoja:

 

Jenna Jourio, hallituksen jäsen

[email protected] / +358 50 389 1005

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

 

Ninni Kuparinen, hyvinvointipolitiikan asiantuntija

[email protected] / +358 40 164 7992

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

 

Suvituuli Lundmark, hallituksen jäsen

[email protected] / + 358 44 906 5003

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

 

Petra Pieskä, sosiaalipolitiikan asiantuntija

[email protected] / +358 40 5855 392

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry