14.12.2015 | Julkaisut

SAMOKin #DIGIPAPERI

Suomessa on monien kansainvälisten vertailujen, kuten Digibarometrin ja Maailman talousfoorumin kilpailukykyvertailun, mukaan parhaat edellytykset digitalisaatioon, mutta toteutuksessa on vielä parantamisen varaa.

Digitalisaatio tulee muokkaamaan työn tekemisen tapaa ja luomaan aivan uusia mahdollisuuksia aivan jokaisella alalla, joten sitä ei yksinkertaisesti voi sivuuttaa koulutuskeskustelussa.

Tästä syystä Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK on luonut omat askelmerkkinsä koulutuksen digitalisaatioon. Olemme rajanneet yhteiskunnan digitalisoitumisen vaikutukset muun muassa koulutuksen sisältöihin, koulutusmääriin ja työllistymiseen paperin ulkopuolelle tarkoituksella.

Digipaperiimme on nostettu kolme osiota, joihin keskitymme:

  • hakeutuminen
    • toisen asteen kanssa tehtävä yhteistyö, opiskelijavalinta
  • opetus
    • pedagogiikka, opetusmateriaalit ja oppimisympäristöt
  • palvelut
    • järjestelmät ja muu infrastruktuuri, tieto

>> Lataa DIGIPAPERI tästä