14.03.2018 | Julkaisut

Opiskelijaedustajatoiminnan toteuttaminen opiskelijakunnassa

Opiskelijaedustajien valinta on opiskelijakuntien yksi keskeisiä ja lakisääteisiä tehtäviä. Opiskelijaedustus on oleellinen osa opiskelijakeskeistä korkeakoulutusta ja edustajien kautta korkeakoulujen toimielimiin saadaan arvokasta opiskelijanäkökulmaa. Kun opiskelijakunta hoitaa opiskelijaedustajien valinnan hyvin, voidaan varmistaa että opiskelijoilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet tulla valituksi, opiskelijaedustajat osaavat asiansa ja ovat siten hyödyksi korkeakoululle ja opiskelijakunnalle. Hyvin hoidettu edustajien valinta myös vahvistaa opiskelijakunnan asemaa korkeakoulussa.

>> Opiskelijaedustajatoiminnan toteuttaminen opiskelijakunnassa