30.06.2023 | Julkaisut

Lähes 4500 opiskelijaa vastasi kyselyyn YTHS:n toiminnasta – opiskelijat toivovat terveyspalveluiden saatavuuden parantamista ja nopeampaa chat-ajanvarausta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK toteuttivat korkeakouluopiskelijoille kyselyn Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toiminnasta ja korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksusta. Kyselyn keräysaika oli 3.–22.5.2023 ja siihen vastasi 4462 opiskelijaa eri yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Kyselyyn pystyi vastaamaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kyselyyn vastanneista 92 % vastasi suomeksi.

Puolet vastaajista ei kokenut saavansa terveydenhoitomaksulle vastinetta. Samaan aikaan lähes 65 % kantansa ilmoittaneista oli sitä mieltä, että olisi valmis maksamaan enemmän, jos YTHS:n palvelut olisivat nopeammin saatavilla. Opiskelijoiden maksamilla terveydenhoitomaksuilla katetaan vuosittain 23 % YTHS:n taloudesta. Muu osuus katetaan valtion budjetista. Terveydenhoitomaksu on vuosittain 70–80 euroa opiskelijaa kohden.

Kertoessaan ajanvarauskokemuksistaan opiskelijat nostivat erityisesti esiin chat-ajanvarauksen ruuhkat. ”Chat on henkilöstöresurssin näkökulmasta hyvinkin kuormittava verrattuna puhelinsoittoon ja siksi tämä on kinkkinen ongelma. Onneksi YTHS:llä on nykyään laajasti hyviä lomakkeita, jos puhelin ei tunnu sopivalta. Opiskelijat väestöryhmänä tykkäävät chatista, joten heidän toiveensa olisi hyvä ottaa huomioon”, SYLin hallituksen jäsen Sonja Naalisvaara kommentoi.

Lähes 50 % kysymykseen vastanneista opiskelijoista oli sitä mieltä, että hoitoketjun eri vaiheissa odottaminen vaikutti heikentävästi heidän terveydentilaansa. Avoimeen kysymykseen hoidon sujuvuudesta, jonotusajoista ja hoitopoluista vastasi 2280 opiskelijaa.

”Vakavimpien terveysongelmien ehkäisy edellyttää, että apua saa helposti ja riittävän ajoissa. Kyselyn avoimissa vastauksissa korostuu opiskeljoiden turhautuminen venyneisiin hoitojonoihin. Lisäämällä perusrahoitusta voitaisiin vahvistaa palveluiden saatavuutta ja näin ehkäistä ongelmien pahenemista”, Halla Kokkonen SAMOKin hallituksesta lisää.

YTHS:n rahoitus ei vastaa opiskelijoiden palvelutarvetta. Rahoitus perustuu vuoden 2019 palveluiden kysynnän tasoon, vaikka kysyntä oli keväällä 2023 edelleen noin 30 % suurempi. Opiskelijat pääsevät hoidon piiriin hoitotakuun edellyttämässä ajassa, mutta resurssipula pidentää sisäisiä hoitojonoja, joissa opiskelijat joutuvat odottamaan.

Suun terveyden palvelut kuuluvat YTHS:n palveluvalikoimaan, ja väestöryhmänä opiskelijoille tavanomaisia suunterveyden vaivoja ovat esimerkiksi viisaudenhampaisiin tai narskutteluun liittyvät oireet. Kyselyyn vastanneista YTHS:n palveluita käyttäneistä opiskelijoista kolme neljästä oli käyttänyt suun terveyden palveluita. Opiskelijoista, jotka eivät olleet käyttäneet YTHS:n palveluita lainkaan (12,6 %), kolmasosa kertoi syyksi sen, ettei ole uskonut saavansa palvelua.

”Opiskelijat kehuivat YTHS:n hoitohenkilökuntaa ja heidän osaamistaan monissa eri kyselyn kohdissa. Avoimissa vastauksissa nousee kuitenkin esiin myös opiskelijoiden turhautuminen sisäisiin hoitojonoihin, jotka ovat vaivanneet YTHS:ää koronapandemiasta asti”, Naalisvaara päättää.

Riittävällä perusrahoituksella YTHS:n palveluiden saatavuutta olisi mahdollista parantaa opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. Eduskuntavaalien alla kaikki eduskuntapuolueet kannattivat korkeakouluopiskelijoiden puoluekyselyssä YTHS:n rahoituksen vahvistamista vastaamaan kasvaneeseen mielenterveyspalveluiden tarpeeseen ensi hallituskaudella. SYL ja SAMOK jatkavat YTHS:n riittävien resurssien puolesta vaikuttamista.

 

Lisätietoa:

Sonja Naalisvaara, hallituksen jäsen (ensisijaiset yhteydenotot kyselyn sisällöstä)
Suomen ylioppilaskuntien liitto
[email protected]
044 906 5003

Halla Kokkonen, hallituksen jäsen
Suomen opiskelijakuntien liitto
[email protected]
050 389 1002

 

Kyselyn yhteydessä suoritettiin vastanneiden kesken arvonta, jonka palkintona oli kaksi 20 euron Lidl-lahjakorttia. Lahjakorttien arvonta suoritettiin 25.5. ja palkinnot on toimitettu voittajille.

14 jäsenjärjestöä ja 140 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvontajärjestö. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK on valtakunnallisesti vaikuttava opiskelijajärjestö, joka edustaa kaikkia ammattikorkeakouluopiskelijoita ja valvoo heidän etujaan.