22.05.2020 | Julkaisut, SAMOK viestii

Jatkuvan oppimisen ABC

Mitä jatkuva oppiminen on ja miksi kaikki puhuvat siitä?

Kokosimme viime vuosina keskusteluissa olleita näkemyksiä jatkuvasta oppimisesta. Käsitykset eivät edusta välttämättä SAMOKin tai kenenkään muunkaan tahon  yksittäisiä näkemyksiä, vaan ovat olleet pohjana erilaisissa seminaareissa, työryhmissä ja julkisissa keskusteluissa sekä muilla foorumeilla, joissa on käyty ajatusten vaihtoa työn murroksesta ja jatkuvasta oppimisesta. Katsauksen tarkoituksena on antaa jonkinlainen kokonaiskuva mikä SAMOKin näkemyksen mukaan on tällä hetkellä keväällä 2020 on jatkuvan oppimisen yhteisestä jaetusta tilannekuvasta. Lue katsaus täältä.

Lisätietoja:

Antti Hallia
työelämäpolitiikan asiantuntija
[email protected]
050 389 1011