13.02.2019 | Julkaisut

AMK-opiskelijoiden arvot ja asenteet -selvitys

Äänestämään vai ei? -selvitys syntyi tarpeeseen kartoittaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteiskunnallisia arvoja ja asenteita ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja. Ajoitus oli tarkkaan harkittu, jotta kyettiin saamaan ajantasaista tietoa ammattikorkeakouluopiskelijoiden äänestysaikeista, puoluekannoista ja yhteisten asioiden hoitamiseen liittyvistä näkemyksistä. Näistä teemoista on ennestään ollut saatavilla vain vähän opiskelijoita koskevaa tietoa. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKille selvitys on ensimmäinen laaja katsaus opiskelijoiden yhteiskunnallisista arvoista ja asenteista.

Julkaisija: Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
Kirjoittaja: Johanna Penttilä, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS sr
Ulkoasu: Maro Järvinen

>> AMK-opiskelijoiden arvot ja asenteet -selvitys (pdf, 31 sivua)