24.09.2021 | Blogi

SAMOK 25 vuotta: YTHS edistää ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyttä
Kuvassa Sivistan elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode. Hän on tummahiuksinen ja hänellä on silmälasit. Hänellä on päällään tumma puku ja hän seisoo portailla kaiteeseen nojaten.

Jussi-Pekka Rode toimi SAMOKissa opiskeluterveyden ja yhdenvertaisuuden asiantuntijana vuosina 2014–2016.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS otti tänä vuonna amk-laajennuksella merkittävän askeleen eteenpäin korkeakouluopiskelijoiden terveyden puolesta. YTHS ei enää ole pelkästään yliopisto-opiskelijoiden terveyden hoitaja, vaan kaikkien korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin vaalija.

YTHS on erikoistunut korkeakouluopiskeluterveyteen ja tarjoaa yhdenvertaiset palvelut kaikille opiskelijoille. YTHS:n terveystarkastus kartoittaa laajasti terveyttä ja siihen vaikuttavia asioita, kuten terveyskäyttäytymistä ja opiskelua. Jos sinulla, amk-opiskelija, on terveyden kanssa haasteita tai tarvitset muuten vaan tukea, tätä kautta sinut on mahdollista tavoittaa.

Samalla säätiö on kuitenkin enemmän kuin palveluntarjoaja. YTHS tekee opiskeluyhteisöjen kanssa töitä ja edistää ammattikorkeakoulujen henkilöstön, SAMOKin ja opiskelijakuntien kanssa koko yhteisön terveyttä mm. terveystyöryhmätyöskentelyn avulla.

Kohti työelämää

YTHS:n rooli ammattikorkeakouluopiskelijoille on elintärkeä. Ollessani ammatillisten opiskelijoiden edunvalvoja, pidin tärkeänä, että ammattiin opiskelevilla on käytössään monipuoliset opiskeluterveyspalvelut. Pitkään on ollut kouluterveyskyselyiden ja muiden selvitysten valossa selvää, että ammattiin opiskelevien terveys on lukio-opiskelijoihin verrattuna keskimääräisesti heikompaa.

Yli 40 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoista on suorittanut ammatillisen toisen asteen tutkinnon. Näin ollen YTHS:n avulla saadaan koppia merkittävästä osasta sellaisia opiskelijoita, jotka siirtyvät ammatillista väylää pitkin työelämään, mutta joiden opiskelu- ja työkyky olisi ilman YTHS:n toimintaa vaarassa jäädä alhaiseksi. Täten säätiöllä on keskeinen tehtävä työelämänkin kannalta.

Epäonnistuminen lähellä

Olennaista on, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyttä ja sen eteen tehtävää työtä ei pidetä itsestään selvänä. YTHS:n amk-laajennus vaati monelta opiskelija-aktiivilta hikeä, kirosanoja ja kyyneleitä. Projektin loppuminen oli todennäköisempää kuin sen onnistuminen. Olen varma, että mikäli Lapinrinnettä* ei olisi, ei myöskään YTHS:n laajennus olisi koskaan onnistunut. Samoissa toimitiloissa työskenteleminen SYL:n kanssa auttoi lisäämään ymmärrystä liittojen välillä ja saamaan projektin maaliin.

Minulle oli kunnia olla pieni osa YTHS:n laajennusprojektia. Vielä suurempi kunnia on toimia nyt YTHS:n hallituksen jäsenenä kaikkien korkeakouluopiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin puolesta.

*Lapinrinne 2:ssa sijaitsevat SAMOKin, SYL:n, OLL:n, Otuksen ja Nuvan toimistot.

 

Jussi-Pekka Rode

YTHS:n hallituksen jäsen
SAMOKin opiskeluterveyden ja yhdenvertaisuuden asiantuntija 2014–2016
Sivistan elinkeinopoliittinen asiantuntija

Tämä vierasblogi on osa SAMOKin juhlavuoden juhlintaa ja viestintää. Sarjassa eri henkilöt kertovat sekä muistelevat ajastaan SAMOKissa ja/tai yhteistyöstään SAMOKin kanssa.

Seuraa meitä somekanavissamme!
Instagram:
 @samok_fin
Twitter: @SAMOK_FIN
Facebook: @SAMOK.FIN