01.06.2021 | Blogi

Yhdenvertaista sivistystä edistämässä

Ihmisten kokoiset päätökset tehdään lähellä ihmistä, kunnissa ja kaupungeissa. Päätettävistä asioista merkittävä, soteuudistuksen jälkeen entistäkin merkittävämpi kokonaisuus liittyy koulutukseen ja sivistykseen. Siinä jokainen kunta voi kehittää itseään yhä palvelevammaksi kokonaisuudeksi.

Suomalainen kirjastojärjestelmä on kansallisen ylpeyden aihe, jossa meillä on vielä valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia. On itseasiassa arvokysymys, nähdäänkö kirjastot digitalisaation alle hiljalleen rapistuvana konseptina vai elinikäisen oppimisen, laajan sivistyksen ja jatkuvasti kehittyvien kuntapalvelujen alustana.

Jo itsessään kirjasto terminä vaatii kasvojenkohotuksen. Puhutaanpa sitten lainaamoista, olohuoneista tai monipalvelutiloista, on kehittämisajatus jokaisen termin takana sama: Tulevaisuuden kunnissa ja kaupungeissa kirjastot ovat jokaiselle asukkaalle avoimia moderneja tiloja ja kuntalaisten kohtaamispaikkoja, jotka taipuvat moneksi ja tuovat palvelut lähelle kuntalaisia.

Tulevaisuudessa entistä useampi kirjasto sijaitsee koulun välittömässä läheisyydessä ja tarjoaa joustavan ja nykyaikaisen työskentely-ympäristön lapsille ja nuorille. Etäopintojen ja monipaikkaisen elämän lisääntyminen ovat jo nyt osoittautuneet ajankohtaisiksi ilmiöiksi. Tätä tulevaisuuden kirjastot voivat vielä osaltaan edesauttaa. Opiskelutilojen tarjoamisella, yhteistyöllä korkeakoulujen kanssa ja opiskelumateriaalien lainaamismahdollisuuksilla esimerkiksi etätenttiminen voisi onnistua lähikirjastossa. Tämä lisää laajempaa koulutuksen saavutettavuutta myös valtakunnallisella tasolla. Lisäksi kirjaston roolin vahvistaminen linkittyy pyrkimyksiin kehittää lasten ja nuorten tiedonhankinta ja -käsittelytaitoja, joiden merkitystä ei tässä yhteiskunnan ajassa voi aliarvioida.

Opintojen edistämisen lisäksi kirjastotoiminnan laajentaminen tarjoaa upeita mahdollisuuksia kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiselle. Kunnat ja kaupungit voivat lainata kirjastojen yhteyteen rakennettuja tiloja erilaisille kursseille ja koulutuksille, etänä ja läsnä. Tulevaisuuden kirjastoissa opiskellaan, opitaan uutta ja harrastetaan ympäri päivän. Kunnan hankkimat tilat ja tarvikkeet ovat kaikkien kuntalaisten käytössä. Samalla reissulla voi uusia kuntosalikortin, lainata porakonetta tai vuokrata kangaspuut uutta käsityöproiektia varten.

Koulutuksen, sivistyksen ja vapaa-ajan toiminnan lisäksi kirjastoilla on valtavaa kehittymispotentiaalia myös yhteisöllisyyden ja erilaisten yhteistoimintojen lisääjinä. Jokainen kunta ja kaupunki voi vahvistaa omaa alueellista profiiliaan tekemällä laajaa yhteistyötä paikallisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Oiva esimerkki tästä on tarjota kokous- ja työskentelytiloja seurojen ja yhdistysten käyttöön. Miksei kuntalaisten olohuoneesta löytyisi myös hyvinvointiin liittyviä matalan kynnyksen neuvontapisteitäkin?

Kunnat ja kaupungit ovat sivistyksen kehtoja. Kuntavaalien äänestyslipukkeella sinä päätät, ottaako kotikuntasi askeleen kohti yhdenvertaisempaa sivistystä.

Eveliina Leskelä

Keskustaopiskelijat

Hanna Markkanen

Keskustanuoret