05.10.2023 | Blogi

Vieraskynä: Opettaja, opiskelija ja oppimisen ilo; innostutaan yhdessä!

Opettaminen on nykyään enemmän kuin tiedon jakamista; se on myös opastamista, ohjaamista ja tukemista.

Kansainvälistä opettajien päivää vietetään lokakuun 5. päivänä. Sitä on vietetty vuodesta 1994 alkaen maailmanlaajuisesti Unescon ja Education Internationalin (EI) aloitteesta. Opettajana oleminen tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden muuttaa ja vaikuttaa pysyvästi opiskelijan elämää sekä kokea henkilökohtaista onnistumista. Oppiminen ja opettaminen eivät ole vain prosesseja, vaan ne ovat myös kokemuksia, jotka voivat olla täynnä iloa, innostusta ja merkityksellisyyttä.

Oppimisen ilo alkaa uteliaisuudesta. Hetki, jolloin uskalletaan kysyä ”miksi” ja ”miten”, avaa oven uuden tiedon maailmaan. Opettajilla on hieno mahdollisuus olla mukana opiskelijoidensa oivalluksen hetkissä. Se hetki, kun opiskelija ymmärtää vaikean käsitteen tai saavuttaa tavoitteen, on opettajallekin onnistumisen kokemus.

Parhaimmillaan opettaja on opiskelijan herättäjä ja innostaja. Opettajan innostus on tarttuvaa. Opettajan oman osaamisen ja kokemusten jakaminen innostaa opiskelijaa jatkamaan ja asettamaan itselleen realistiset osaamistavoitteet. Opiskelijan vastuu omasta oppimisestaan on kuitenkin keskeinen tekijä opintomenestyksen ja henkilökohtaisen kasvun kannalta. Vaikka opettajat, oppimateriaalit ja oppimisympäristö voivat tarjota tukea, opiskelijan oma aktiivisuus ja sitoutuminen oppimiseen ovat ratkaisevan tärkeitä.

Opettaminen on nykyään enemmän kuin tiedon jakamista; se on myös opastamista, ohjaamista ja tukemista. Opettajat toimivat ennemminkin opiskelijoidensa mentoreina, auttaen heitä kehittämään taitojaan ja luomaan omia polkujaan. Tämän lisäksi opiskelijan tulee olla itseohjautuva ja hallita omaa oppimistaan. Opiskelijan tulee oppia tuntemaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä kehittää itselleen sopivia opiskelustrategioita, jotka edistävät osaamista.

Opettaminen tuo mukanaan merkityksellisyyden tunteen. Tieto siitä, että on vaikuttanut positiivisesti opiskelijan elämään ja auttanut häntä kasvamaan, voi olla syvällisesti tyydyttävää.

Oppimisen ja opettamisen ilo ovat toisiinsa kietoutuneita. Kun tässä vuorovaikutuksessa koetaan iloa, se voi tuoda mukanaan parempia oppimistuloksia ja elinikäisen oppimisen halua.

Innostu oppimisesta ja opettamisesta!

Kirjoittaja on Heta-Maija Leino, lehtori, TtM, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä vuoden opettaja 2023.

Lue myös: AMK-opiskelijat valitsivat vuoden opettajaksi Heta-Maija Leinon