03.07.2020 | Blogi

Vellu Taskila: Unelmia ja etäfasilitointihommia

Vellu TaskilaLuonnos SAMOKin strategiaksi on juuri lähetetty opiskelijakunnille ja saamme siitä kommentteja elokuussa alkavalla lausuntokierroksella. Nyt onkin hyvä hetki katsoa taaksepäin mitä kevään aikana strategian laatimiseksi tehtiin.

Mikä strategia?

Strategiassa kuvataan miksi organisaatio on olemassa (missio), mitä organisaatio tavoittelee strategian kuluessa (visio) ja minkälaiset periaatteet ovat sen toiminnassa erityisen tärkeitä (arvot). Organisaatiolla on aina strategia, vaikka sitä ei olisikaan päätetty. Se voi olla vain toimijoiden korvien välissä ja ilmetä mm. ilmapiirin ja toiminnan pidemmän linjan kautta.

Strategia kuitenkin kannattaa olla käsiteltynä ja auki kirjoitettuna heti kun toiminnassa on enemmän ihmisiä mukana. Se tekee organisaation toiminnasta tavoitteellisempaa ja helpompaa ymmärtää. Strategialla on tärkeä merkitys organisaation toiminnalle, mutta myös yhteisön rakentamiselle. Lisäksi sillä voi olla tärkeä asema viestinnällisesti.

Strategiassa siis suunnitellaan organisaation tulevaisuutta ja päätetään yhteisistä toimintatavoista. Tämän takia on hyvin tärkeää että strategiaa laatimassa ovat organisaation keskeiset tahot, joiden toivotaan sitoutuvan strategian toteutumiseen. Joku onkin sanonut että jopa itse strategiaa tärkeämpää on strategiasta käyty keskustelu. Strategia on tietyllä tavalla matka ja parhaimmillaan luo yhteishenkeä ja sitoutumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategiassa suunnitellaan organisaation tulevaisuutta ja päätetään yhteisistä toimintatavoista.

Strategiassa pitää ottaa huomioon organisaation nykytila, mikä organisaatio on, ja mitkä sen keskeiset yhteistyökumppanit ovat. Lisäksi pitää katsoa lähitulevaisuuteen, mitkä haasteet ovat edessä ja mitä mahdollisuuksia on mihin voidaan tarttua.

Strategian työstämistä koronan aikaan

SAMOKin strategian laatiminen aloitettiin jo marraskuussa 2019, jolloin strategiatyöryhmän kokoaminen alkoi. Ryhmään nimettiin alkuvuodesta 4 opiskelijakuntien edustajaa, SAMOKin hallituksen ja henkilöstön edustajat sekä alumniedustaja. Työryhmän toiminta alkoi helmikuun loppupuolella. Minun roolini strategian laatimisessa oli fasilitoida työpajoja.

Työn alkuvaiheessa osallistettiin työryhmän jäsenten lisäksi opiskelijakuntien puheenjohtajia ja toiminnanjohtajia PJTJ-tapaamisessa. Heiltä saatiin ajatuksia visiosta, missiosta ja arvoista. Lisäksi toimiston väelle pidettiin työpajat arvoista, visiosta ja missiosta. Yhtenä työkaluista oli unelmointi, eli työkalu jossa mietittiin unelmien SAMOKia ja miten siihen päästäisiin. Unelmoinnin tuloksia käytettiin vision laatimisen pohjana.

Kun olimme keränneet riittävästi taustamateriaalia, oli aika aloittaa strategiatyöryhmän työpajat strategian työstämiseksi. Mutta sitten pandemia tulikin sotkemaan kuviot. Olimme ennen kulkutautia suunnitelleet järjestävämme kolme työpajaa, jonka jälkeen meillä olisi ollut strategian keskeiset palikat kasassa. Kävi ilmi että etätyöpajat eivät edenneet lähimaillekaan vastaavaa tahtia kuin lähityöpajat. Päädyimme lopulta pitämään strategiatyöryhmän kanssa yli kymmenen kokousta tai työpajaa kevään aikana. Onneksi SAMOK tarjosi koko toimistolle koulutusta etäfasilitointiin, muuten olisin ollut todella liemessä työpajojen järjestämisen kanssa. Etätyöpajat olivat tästä huolimatta melkoisen kuormittavia kaikille osallisille. Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille mukana olleille, olette tehneet hienoa työtä!

Mitä seuraavaksi?

Strategia käy tosiaan muiden liittokokousaineistojen ohella lausuntokierroksella alkusyksystä, minkä jälkeen strategiatyöryhmä laatii lausuntojen pohjalta lopullisen esityksen liittokokoukselle, joka toivottavasti hyväksyy strategian lokakuun loppupuolella. Mutta työ ei suinkaan lopu liittokokoukseen, vaan sen jälkeen seuraavat neljä vuotta strategiaa toteutetaan. Liittokokouksessa tehdään siis päätös joka vaikuttaa näillä näkymin vuoteen 2024 saakka.

 

Vellu Taskila
hallinnon asiantuntija
[email protected]

 

Vellu vastasi kevään ajan strategian fasilitoinnista ja jatkaa strategian parissa syksyllä. Hänen yhteystietonsa ja kuvauksen siitä, missä asioissa häneen voi olla yhteydessä, löydät nettisivuiltamme. Ole yhteydessä koska vaan – autamme mielellään asiassa kuin asiassa AMK-opiskelijoihin liittyen!

Instagram: @samok_fin
Twitter: @SAMOK_FIN
Facebook: @SAMOK.FIN