30.10.2018 | Blogi

Vaikuttamisen aika on nyt!

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien edustajistovaalit lähestyvät. Edustajistovaalien ajankohdan yhtenäistäminen on hyvä harppaus eteenpäin, joka mahdollistaa valtakunnallisen yhteistyön. Näin saavutetaan laajempi medianäkyvyys ammattikorkeakouluille ja yleisesti koulutuspoliittiselle keskustelulle.

Kiinnostuin itse politiikasta opiskelija-aikoina. Tuolloin tapasin erään Timo Soinin, jonka puoluehanke kuulosti mielenkiintoiselta, vaikka olikin vielä aluillaan. Siniset on nyt samassa pisteessä kuin Perussuomalaiset tuolloin. Myös merkittävä osa niistä teemoista, joita nuorena miehenä lähdin politiikkaan ajamaan, ovat nekin yhä samoja, kuten pakkoruotsin lakkauttaminen.

Opiskeluaika on ihmisen parasta aikaa.  Osaaminen on isänmaamme menestyksen perusta. Tavoitteenamme on, että yhteiskunnan varoilla tehdyt investoinnit hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa ja luovat hyvän pohjan kansakuntamme tulevaisuudelle. Osaaminen on myös turvallisuus- ja huoltovarmuuskysymys.

Koulutuskeskustelussa keskiössä on monesti rakenteet ja rahoitus. Sen sijaan opiskelijan näkökulma jää helposti sivuun. Siniset haluaa painottaa opiskelijoiden mahdollisuutta työntekoon opiskelujen ohella. Työnteko kartuttaa opiskelijoiden osaamista, opiskelumotivaatiota ja lisäksi se edistää opiskelujen jälkeistä työllistymistä. Olen käynnistänyt ministeriössä selvityksen opintotuen tulorajoista, jotka monet opiskelijat kokevat mataliksi. Toivon myös, että korkeakoulujen ja etenkin pienyritysten yhteistyön edistämiseen etsitään lisää keinoja.

En malta olla mainitsematta, että hyväksyimme elokuussa valtioneuvoston yleisistunnossa eduskunnalle annettavaksi Sinistenkin tavoitteena olleen esityksen, jossa laajennetaan YTHS:n palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. Laki astuu voimaan vuoden 2021 alusta. Hieno ja tärkeä parannus!

Hyvä opiskelija, nyt on hyvä hetki aktivoitua kohti tulevia edustajistovaaleja. Äänestämättä jättäminen ei muuta mitään. Edustajistovaaleissa ehdokkaiden äänimäärissä on pienet erot ja yksikin ääni voi olla hyvin ratkaiseva. Se voi olla sinun äänesi.

Ja äänestämisen ohella kannattaa myös harkita ehdokkuutta. Edustajistossa pystyy vaikuttamaan opiskelijakunnan asioihin ja linjaamaan siitä, mitä ja mihin asioihin opiskelijakunta ottaa kantaa. Kokemus edustajistovaaleista on hyvä ponnahduslauta myös valtakunnallisiin vaaleihin. Kaikki mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan kehitykseen kannattaa käyttää.

Nuorisoasioista vastaavana ministerinä haluan vedota ja kannustaa nuoria yhteiskunnallisen vaikuttamisen pariin. Sivuun jäämällä ulkoistat päätöksentekovallan muille puolestasi. Silloin vanha valta jatkuu, eivätkä uudet ideat pääse kukoistamaan. Vaikuttamisen aika on nyt!

Sampo Terho
Sinisten puheenjohtaja