27.08.2021 | Blogi

Uusi opiskelija, muista kaikki opiskeluaikasi mahdollisuudet!

Uusi lukuvuosi on alkamassa, ja useat uudet opiskelijat aloittavat uuden elämänvaiheen taas tänä syksynä. Tulevaa syksyä varjostaa edelleen COVID-pandemia, vaikka rokotustahti ja testauskapasiteetti ovatkin tällä hetkellä täysin eri tilanteessa kuin edellisenä syksynä. Tällä kertaa tilanne on kuitenkin erilainen siksi, että korkeakoulujen käytävillä on nyt useampi vuosikurssi, joilta on jäänyt kokematta yhteisöllisyyden kokemuksia, ja tarve tutustumiselle on huomattavasti laajempi kuin aiemmin. Tämän lisäksi on kuitenkin muistettava, että myös pidemmällä opinnoissaan olevat opiskelijat kaipaavat takaisin normaaliin lähiopetukseen, ja tapaamaan luokkakavereitaan.

Korkeakoulut ovat pyrkineet tänä syksynä saamaan mahdollisimman laajalti opiskelijoita lähiopetukseen, ja se on todella hienoa. Myös opiskelijakunnat, tutorit ja opiskelijayhdistykset ovat päässeet järjestämään tapahtumia ja ryhmäytyksiä turvallisesti. Tätä kaikkea on toivottu jo pitkään, ja tälle kaikelle on todellinen tarve – tämä selviää mm. meidän keväällä tekemästämme etäopiskelukyselystä, ja sosiaalisessa mediassa opiskelijoiden käymästä keskustelusta.

Korkeakouluopinnot ovat uskomattoman hieno osa elämää, ja vaikka ammattikorkeakouluopiskelijat ovatkin moninainen joukko eri-ikäisiä ihmisiä, on se jollain tavalla merkityksellistä aikaa ihan jokaiselle: sekä opiskelijalle joka suoraan ammatillisesta oppilaitoksesta siirtyy opiskelemaan korkea-asteelle, että useita vuosia työelämässä viettäneelle alanvaihtajalle tai jatkuvan oppimisen avulla itseään kehittävälle.

Korkeakouluopinnot tarjoavat iästä ja taustasta riippumatta kaikille hienoja mahdollisuuksia verkostoitua – sekä keskenään että työelämän kanssa. Erilaiset työelämälähtöiset projektit ja järjestötoiminta voivat mahdollistaa elinikäisiä ystävyyssuhteita, ja jopa tulevia työpaikkoja. Olen itse toiminut koko opintojeni ajan järjestötoiminnassa: ensin alani opiskelijayhdistyksessä ja opiskelijakunnassa minkä jälkeen SAMOKissa, enkä koskaan olisi voinut kuvitellakaan, kuinka laajat verkostot (ja elämäni tärkeimmät ystävyyssuhteet!) ympäri Suomen tähän toimintaan lähtemisellä voikaan rakentaa. Myös ensimmäisen opiskelemani alan työpaikkoja olen saanut näitä kontakteja hyödyntäen – milloin tutorien vinkkaamana, ja milloin tutuilta kyselemällä.

Muisutukseni siis jokaiselle opinnot aloittavalle on, että hyödynnä erilaiset mahdollisuudet opintojen aikana. Vaikka kaikki ei vielä ole täysin normaalisti, esimerkiksi tutor-, järjestö- ja opiskelijakuntatoimintaan lähteminen voi olla sinunkin elämäsi paras päätös!

 

Oona Löytänen

Hallituksen puheenjohtaja

[email protected]

040 389 1000