05.10.2021 | Blogi

Tekla Kosonen: Mistä on vaikuttava poliittinen ohjelma tehty?

SAMOK uudistaa ensi vuonna poliittisen ohjelmansa. Tämä on koko opiskelijakuntakentälle mahdollisuus onnistua yhdessä ja rakentaa vankka pohja tulevien vuosien vaikuttamistyölle. Tämän ohjelman on tarkoitus kiteyttää AMK-opiskelijoiden tärkeimmät tavoitteet, muodostaa pohja tulevien vuosien kannanmuodostustyölle ja toimia välineenä muuttaa maailmaa.

Kaikki eivät innostu perinteisestä ohjelmatyöstä, mutta harvassa ovat ne, joilla ei ole mitään ajatuksia siitä, miten asioiden pitäisi olla, tai mikä ei ainakaan ole hyvä tilanne. Meidän on syytä pyrkiä kuulemaan mahdollisimman monipuolista joukkoa opiskelijoita, ei vain niitä, jotka innostuvat kommentointikieroksista ja työryhmistä.

Lukuisissa ohjelmatyöprosesseissa joissa olen ollut mukana, olen törmännyt myös viime hetkellä tehtyhin isoihin muutoksiin, jotka ajanpuutteen vuoksi jäävät viimeistelemättä, sekä ikäviin kompromisseihin, jotka laimentavat viestiä ja jättävät kaikki osapuolet pettyneiksi. Tämä on kuitenkin vältettävissä; aloitetaan työ ajoissa, herätetään vilkasta keskustelua jo ohjelman alkumetreillä ja tehdään työtä aidosti koko kenttä yhdessä monin eri keinoin.

Kelvollisia ohjelmia voi syntyä monenlaisilla menetelmillä, mutta ihannetilanteessa ensi vuoden liittokokouksessa olisi olemassa laaja yhteisymmärrys siitä, millaista ohjelmaa ollaan hyväksymässä. Tämä mahdollistaa myös sen, että lopputuloksena meillä on sopivan kunnianhimoinen ohjelma, jossa on mahdollisesti joitakin aivan uusiakin avauksia opiskelijan elämän parantamiseksi.

Kannustankin pohtimaan omassa opiskelijakunnissa ja eri luottamustoimiin ehdolla olevien kanssa jo nyt:

Mihin kaikkeen haluamme ohjelmassa ottaa kantaa? Haluammeko painottaa visioita vai keinoja? Mikä on sopiva kunnianhimon taso? Pitääkö tavoitteiden olla realistisesti saavutettavissa seuraavan vaalikauden aikana, vai halutaanko tähdätä vielä pidemmälle? Ja ennen kaikkea: millainen ohjelma palvelee tulevien vuosien vaikuttamistyötä parhaiten?

Onnistunut ohjelmatyön prosessi on myös merkittävä paikka vahvistaa liittoa, käydä aktiivista keskustelua ja oppia toisiltamme. Pyrin itse johtajana siihen, että oman kädenjälkeni sijaan yhteisissä asioissa näkyy mahdollisimman monien ja moninaisten ihmisten ajatukset. Uskon, että hyvin valmisteltu ohjelmatyöprosessi, joka osallistaa toimijoita aidosti sen kaikissa vaiheissa, on avain paitsi hyvään lopputulokseen myös siihen, että ohjelma tulee aidosti käyttöön.

Haluan nähdä ohjelman, joka ei jää pöytälaatikkoon keräämään pölyä, vaan on aktiivissa käytössä niin eduskuntavaalilobbauksen alla kuin arkisemmassa vaikuttamistyössä. Tämä, jos jokin, antaisi myös SAMOKille edellytykset vakiinnuttaa asemansa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kärkivaikuttajien joukossa.

Heräsikö jo tätä lukiessa ajatuksia siitä millainen ohjelman pitäisi olla? Mua innostaa uusi poliittinen ohjelma jo kovasti, joten ota yhteyttä! Koskaan ei ole liian aikaista aloittaa keskustelua liiton poliittisista tavoitteista.

Tekla Kosonen

SAMOKin puheenjohtajaehdokas 2022