26.08.2020 | Blogi

Suomi – nuorisotyön lupaamaton maa

Valtiovarainministeriö on esittänyt lähes 15 miljoonan euron leikkausta nuorisoalan määrärahoihin. Budjettiesitys perustuu Veikkauksen tuotonaleneman vähentämiseen sellaisenaan nuorisoalan resursseista. Rahapelituotot ovat korona-aikana vähentyneet ennustettua enemmän ja nyt nuoret ovat joutumassa ilmiön sijaiskärsijöiksi. Nykyinen nuorisoalan rahoituksen kytkös Veikkauksen rahapelituottoihin ei ole kestävä ja odotamme päättäjiltä rohkeutta katsoa yli budjettiriihen myös tässä asiassa. Toteutuessaan tämä leikkaus vaikuttaisi suoraan muun muassa nuorisojärjestöjen toimintaan, kuntien nuorisotyöhön ja  nuorisotutkimukseen. 

Nuorisotyön rahoitus on jo nyt liian heikkoa. Valtiovarainministeriön esittämä leikkaus veisi lähes 30% nykyisestä, pienestä budjetista. Tämä olisi leikkaus nuorilta ja nuorten hyvinvoinnista. Ehkäisevällä ja korjaavalla nuorisotyöllä on korvaamaton merkitys nuorten syrjäytymistä ehkäistäessä, ja nuorisotyöstä leikattaessa, kohdistuu leikkaus myös yhteiskuntamme tulevaisuuteen. 

Alla samoklaiset kertovat nuorisotyön merkityksestä Suomessa sekä kokemuksistaan nuorisotyöstä omassa elämässään.

Millainen merkitys nuorisotyöllä on Suomessa? Mitä tarjottavaa nuorisotyöllä on Suomelle?

“Nuorisotyö tarjoaa nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa, minkä lisäksi nuorisotyöllä on mahdollisuus edesauttaa koulutuksen nivelvaiheiden eheyttämisessä, jotta väliinputoajien määrä yhteiskunnassa pystyttäisiin minimoimaan.” – Miika

“Syrjäytymisen estäminen on omasta mielestäni tärkein asia, mitä nuorisotyössä tehdään. Syrjäytyminen on äärettömän vakava ongelma. Syrjäytyminen tulee olemaan valtiolle yksi isoimmista kuluista tulevien vuosien aikana ja se on henkilökohtainen tragedia.” – Santeri

“Nuorisotyö antaa äänen heille, jotka eivät välttämättä tulisi kuulluksi. Nuorisotyö myös antaa heille merkityksellisyyden tunnetta, jotka voisivat muuten tippua kelkasta.” – Anna

“Nuorisotyö tarjoaa nuorille resursseja vaikuttaa yhteiskunnassa. Ilman nuorisotyötä moni nuori jäisi yhteiskunnassamme sivustaseuraajan rooliin.” – Emma

Nuorisotyön avulla nuorten ääni tulee kuuluviin yhteiskunnassa ja sen avulla nuoret pääsevät vaikuttamaan omiin asioihinsa. Nuorisotyöllä tasoitetaan sosioekonomisen taustan eroja.” – Vellu

“Nuorisotyön avulla  nuorten syrjäytymistä on mahdollista ehkäistä ja siihen voidaan puuttua. Nuorisotyö mahdollistaa nuorten tuomisen aidosti osaksi yhteiskuntaa.” – Elina

Miten nuorisotyö on näkynyt omassa elämässäsi?/Millainen vaikutus nuorisotyöllä on ollut omaan elämääsi?

“Nuorisotyö pienen paikkakunnan kasvatille antoi harrastuksia, uusia ystäviä ja onnistumisen kokemuksia. Nykyään nuorisotyö tarjoaa minulle mahdollisuuden olla se ääni, joka todennäköisemmin jäisi muuten pimentoon.” – Anna

“Hyvin monella tavalla. Nuorisotyö on näkynyt lukioajoista lähtien, jolloin kunnan nuorisotyö järjesti kerhoja, kursseja, retkiä ja tiloja nuorille. Enemmänkin olisi tuolloin pitänyt olla, mutta vähäkin oli hyvästä. Lukiossa olin mukana tukioppilastoiminnassa. Myöhemmin toiminta opiskelijajärjestöissä on ollut hyvin paljon elämälle suuntaa antavaa.” – Vellu

“Nuorisotyö eri muodoissaan on tarjonnut itselleni kanavan vaikuttaa niihin asioihin jotka koen tärkeäksi. Yhteiskunnallinen keskustelu ilman nuorten ääntä on köyhää ja näköalatonta.” – Emma

“Nuorisotyöllä on ollut iso vaikutus oman identiteetin kasvuun ja se on antanut eväät toimia valveutuneena kansalaisena monessa eri merkityksessä. Isoin nuorisotyötä tekevä taho omalla kohdallani on ollut partio, jota olen  harrastanut ekasta luokasta lähtien ja sitä kautta oppinut kaikkea perus elämäntaidoista ryhmässä toimimiseen ja johtamiseen. En varmaa ylipäätää olisi yhdistystoiminnassa mukana ilman partiokasvatusta.” – Elina

“Itselle tulee mieleen tutorointi. Tutori on aina opiskelijalle se ensimmäinen kaveri koulussa.” – Santeri

“Nuorisotyö on antanut itselleni mahdollisuuden päästä nuorena mukaan harrastuksiin ja yhteiskuntaan sekä myöhemmin antanut itselleni mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan yhteiskuntaan.” – Miika

 

Määrärahojen kohtalosta päätetään budjettiriihessä 14.-15.9.2020. Mahdollisuus määrärahojen kompensointiin on, mutta loppu riippuu siitä, kuinka arvokkaana ministerit näkevät nuoret ja heidän hyvinvointinsa.