19.05.2021 | Blogi

Suomalaisen työvoiman tulevaisuus ratkaistaan nyt

19 opiskelijakuntaa, 7300 opiskelijaa ja yli 20 000 avointa vastausta. Näistä luvuista koostui SAMOKin kevään 2021 etäopiskelukysely, joka toteutettiin nyt toista kertaa pandemia-aikana. Nämä kaikki luvut ovat suurempia kuin vuonna 2020, ja suurempaa on myös polarisaatio opiskelijoiden välillä. Etäopiskelukysely toi meille pysäyttäviä kertomuksia siitä, että tämä vuosi on ollut monelle opiskelijalle yksiselitteisesti liikaa.

Totesin kyselyn tulosten julkaisun jälkeen tiedotteessamme asiasta seuraavaa: “Opiskelijoiden vastaukset antavat karun kuvan siitä miten pitkittynyt yksinolo ja eristäytyminen, tuen puute opinnoissa ja jatkuva koneella istuminen ovat murentaneet mielenterveyden ja motivaation. Nyt viimeistään meidän kaikkien tulee ottaa tosissaan opiskelijoiden hätä ja varmistaa että kaikki saavat kaipaamansa tuen”. Tämä on selkeä kiteytys siitä, mitä tietoa tulokset meille toivat ja miten asiaan on reagoitava. 

Pandemia-aika on kokonaisuudessaan syventänyt mielenterveyskriisiä, joka kohdistuu pitkälti opiskelijoihin ja nuoriin. Kuluneena vuonna korkeakoulun aloittaneilla on myös merkittävä riski keskeyttää opintonsa muutaman vuoden sisällä, mikäli yhteisöön kuuluvuuden tunne jää täysin kokematta, ja uusiin ihmisiin opiskelupaikkakunnalla tutustumatta. Tähän täytyy reagoida nyt, jotta saamme hyvinvoivia ihmisiä valmistumaan korkeakouluista työelämään myös jatkossa. Suomen ikääntyvästä väestörakenteesta johtuen tähän tilanteeseen reagoiminen on äärimmäisen merkittävä tulevaisuusinvestointi. 

Tämän hetkinen tilanne ei enää ole vain yksittäisen tahon käsissä, vaan tämä vaatii yhteistyötä opiskelijajärjestöiltä, korkeakouluilta sekä valtiolta. Valtion tulee tuoda tarvittavia resursseja tilanteen ratkaisemiseksi, korkeakoulujen kohdentaa resurssit oikein, ja opiskelijajärjestöjen antaa näkemyksensä opiskelijoiden tarpeista.

Meidän mielestämme tähän asiaan tulee tarttua korkeakoulujen tukipalveluiden saatavuuden parantamisella ja terapiatakuun mahdollisimman nopealla toteuttamisella. Tukipalvelut ja mielenterveysapu ovat tässä tilanteessa korvaamattomia keinoja ehkäistä tilanteen pahempaa kriisiytymistä, auttaa opiskelijoita eteenpäin, sekä helpottaa valmistumista korkeakoulusta. Nyt on se hetki, kun tullaan ratkaisemaan suomalaisen työvoiman tulevaisuus – ja se on kiinni tämän hetken opiskelijoista.

 

Oona Löytänen

Hallituksen puheenjohtaja

[email protected]

040 389 1000