01.06.2020 | Blogi

Roosa Veijola: SAMOKin kestävän kehityksen kampanja: arjen ilmastoteot

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Aihetta käsiteltiin ensimmäistä kertaa YK:ssa 80-luvulla, mutta vasta viime vuosina termi tuntuu saavuttaneen laajemman ihmisjoukon huomion. Kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030 hyväksyttiin YK:ssa syyskuussa 2015. Agenda 2030 sisältää seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitetta, jotka kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Keskeistä kestävässä kehityksessä on sen kolme eri ulottuvuutta: ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. 

Euroopan kestävän kehityksen viikko järjestetään joka vuosi 30.5.-5.6., mutta vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi tämän vuoden tapahtuma on siirretty syksylle. Viikon tarkoituksena on tehdä näkyväksi toimia ja hankkeita, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Vaikka poikkeusajan vuoksi itse tapahtumaa joudutaan siirtämään, aihe on tärkeä, ja sitä on pidettävä esillä myös nyt. Siksi me SAMOKissa päätimme olla perumatta kestävän kehityksen kampanjaa, jonka suunnittelimme Euroopan kestävän kehityksen viikon ympärille. 

Koronapandemian aikana olemme myös huomanneet, kuinka liikenteen ja teollisuuden päästöjen lasku on parantanut ilmanlaatua suurkaupungeissa.

Valitsimme kampanjamme keskiöön Agenda2030 -tavoitteen numero 13: ilmastotekoja. Maailmassa ei tällä hetkellä ole valtiota, joka ei konkreettisesti näkisi ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Koronapandemian aikana olemme myös huomanneet, kuinka liikenteen ja teollisuuden päästöjen lasku on parantanut ilmanlaatua suurkaupungeissa. Asian voi siis nähdä kahdella tavalla. Toisaalta on surullista, kuinka ihmiset itse omalla toiminnallaan vauhdittavat ilmastonmuutosta. Toisaalta taas pandemian aikana tehdyt havainnot kertovat meille, että toiminnallamme on merkitystä. Siksi jokainen voikin pienillä teoilla vaikuttaa paremman tulevaisuuden puolesta. 

SAMOKin väki esittelee viikon mittaan omia arjen ilmastotekojaan Instagramissa. Käy kurkkaamassa Instagram-tarinamme: jospa löytäisit sieltä uusia vinkkejä siihen, kuinka voit tehdä arjessasi ilmaston kannalta kestävämpiä valintoja. Kampanjan aikana haastamme myös sidosryhmiämme mukaan kertomaan omista arjen ilmastoteoistaan, ja lisäksi saamme videotervehdyksen Allianssin ilmasto- ja koulutuspolitiikan vaikuttamisen asiantuntijalta Niina Ratilaiselta. 

Haastan myös sinut, arvoisa lukija, kertomaan omasta arjen ilmastoteostasi Instagramissa käyttämällä seuraavia hashtageja:

#arjenilmastoteot 

#sdgs2030

#SDG13

 

Keke-rakkaudella,

Roosa Veijola 

eurooppapolitiikan asiantuntija

Roosa vastaa työssään EU-tason päätöksenteon seurannasta ja siihen vaikuttamisesta, sekä kansainvälisen järjestöyhteistyön koordinoinnista. Hänen yhteystietonsa ja kuvauksen siitä, missä asioissa häneen voi olla yhteydessä, löydät nettisivuiltamme.  Ole yhteydessä koska vaan – autamme mielellään asiassa kuin asiassa AMK-opiskelijoihin liittyen!

Instagram: @samok_fin

Twitter: @SAMOK_FIN

Facebook: samok.fin / Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry