18.10.2021 | Blogi

Rico Martikainen: Opiskelijavaikuttamista yhteisön voimalla

Kuluneet puolitoista vuotta eivät ole olleet helppoa aikaa sen enempää opiskelijoille kuin opiskelijakunnillekaan. Monien kohtaamisten ja tapahtumien siirryttyä etäyhteyden päähän opiskelijakuntatoimijoiden välinen näkeminen, toisiinsa tutustuminen ja yleinen keskustelu on vähentynyt.

Olen tämän vuoden ja etenkin syksyn aikana päässyt tapaamaan lukuisia eri toimijoita, ja monelta on välittynyt sama viesti. Usealle SAMOK ja toiset opiskelijakunnat tuntuvat etäisiltä, ja halu päästä keskustelemaan ja olemaan osa suurempaa yhteisöä on suuri.

Ensi vuonna jokaisen opiskelijakunnan ja kaikkien toimijoiden tulee pystyä tuntemaan olevansa osa suurta yhteisöämme, opiskelijakuntakenttää. Tämän saavuttamiseksi SAMOKin roolin keskustelujen, tapaamisten ja yhteistyön mahdollistajana on korostuttava entisestään.

Yhteisöön kuuluminen ei vahvista ainoastaan yhteistyötä. Se lisää toiminnan merkittävyyttä, näkyvyyttä ja mahdollisuuksia ei vain opiskelijakuntatoimijoille, vaan myös opiskelijoiden ja päättäjien suuntaan, sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Vahvalla yhteisöllä saadaan asiat liikkeelle.

Yhteisö ei myöskään tee toiminnasta ainoastaan vahvempaa, vaan tarjoaa tukea kaikille. Jokainen meistä tarvitsee välillä vertaistukea. Tällä hetkellä olemme murroksessa jäsenmäärien laskiessa, ja koronapandemiasta palautuminen tulee viemään aikaa ja resursseja. “Hyvät käytännöt jakoon” -asenne löytyy jo kentältämme ja sitä hyödynnetään jo nyt esimerkiksi SAMOKin verkostojen kautta. Sen lisäksi meidän tulee sparrailla toisiamme pystyäksemme löytämään monipuolisia ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin.

Vahvemman opiskelijakuntakentän rakentamiseksi tarvitaan avoimuutta ja luottamusta SAMOKin ja opiskelijakuntien välille. Tätä luodaan hyvällä vuorovaikutuksella ja SAMOKin toimintaan osallistamisella. Näin mahdollistetaan rakentavaa keskustelua kentällä ja SAMOKin toimintaan vaikuttamista muuallakin kuin hallituksessa tai liittokokouksessa. Tämä vahvistaisi opiskelijakuntien välistä yhteistyötä ja loisi parempaa yhteyttä SAMOKiin, jolloin opiskelijakuntien ideat esimerkiksi kannanotoista, kampanjoista, yhteistyöstä ja monesta muusta asiasta voidaan saada kaikkien nähtäville.

Toisiamme tukemalla ja hyvällä yhteistyöllä voimme saada paljon aikaan. On muistettava, että toiminta on aina yhtä vahvaa kuin yhteisö sen takana. Siksi yhteisöön tulee panostaa.

 

Rico Martikainen 

SAMOKin puheenjohtajaehdokas 2022