26.01.2023 | Blogi

Oletko valmis, täältä tulee vaalien täyteinen vuosi 2023!

SAMOKissa tämän vuoden toimintaa dominoivat vahvasti vaalit. Kevään ajan keskitymme tekemään eduskuntavaalikampanjaa, joka julkaistiin tällä viikolla kaikelle kansalle nähtäväksi. Syksyllä valmistaudumme europarlamenttivaaleihin, suunnittelemme siihen kampanjaa ja valitsemme kärkitavoitteet.

Eduskuntavaalikampanjalla on yksi selkeä kärkitavoite ja me haluamme opiskelijat pois köyhyysrajalta. Kampanjaa teemme yhdessä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kanssa. Tavoitteena on, että eduskuntavaalien jälkeen opintotukeen tulee 100 euron tasokorotus, opiskelijoiden hyvinvointiin sekä korkeakoulutukseen panostetaan ja opiskelijakunnille muodostetaan julkinen rahoitus turvaamaan toimintaa.

Eduskuntavaalien virallinen äänestyspäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta, mutta meidän kampanjamme tai työmme ei lopu siihen. Vaalien jälkeen eduskuntapuolueet aloittavat hallitustunnustelut ja kun tietty porukka on saatu kasaan, aloitetaan hallitusneuvottelut. Neuvotteluiden ajan jatkamme tempauksia sekä lobbaamistyötä, jotta meille tärkeitä asioita päätyy hallitusohjelmaan.

Vuoden aikana tulee tapahtumaan paljon muutakin ja toimintasuunnitelma luo sille raamit. “Vuonna 2023 SAMOKin toiminnan keskiössä on vuonna 2021 voimaantulleen strategian mukaisesti AMK-opiskelijaliikkeen vuosi, jonka tarkoituksena on kasvattaa opiskelijakuntatoimijoiden osaamista yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentällä. Osaamista tuetaan koulutusten ja aktiivisen alumnitoiminnan kautta. Opiskelijakuntia koulutetaan mentorointitoimintaan, joka on liitossakin todettu hyväksi tavaksi osaamisen kasvattamiseen. Vuoden aikana myös panostetaan yhteistyöhön puolueiden, ammattikorkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukemiseksi.” 

SAMOK jatkaa vuonna 2023 vahvaa ja vakaata vaikuttamistyötä erilaisten työryhmien, kuulemisten ja lausuntojen kautta. Teemme kansainvälistä vaikuttamistyötä European Students’ Union ESU:ssa sekä pohjoismaisella tasolla. Tänä vuonna valmistelemme myös hallituksen sekä henkilöstön kesken liitolle vastuullisuussuunnitelman, tasa-arvosuunnitelman ja harjoitteluja koskevan linjapaperin. Kaikessa valmistelutyössä osallistamme opiskelijakuntia.

Vuosi on alkanut vauhdikkaasti ja kohta ensimmäinen kuukausi on jo takana päin. Jos tämä tahti jatkuu, niin kohta on jo syksyn liittokokous ja vuoden 2024 hallitus valittuna. Vaikka tahti on nopeaa, on silti hyvä tietyin väliajoin pysähtyä hengittämään ja ottamaan aikaa itselleen.

Joonas Soukkio, puheenjohtaja, SAMOK ry