10.02.2020 | Blogi

Miika Hiltunen: Miltä tradenomiopinnot tuntuivat amiksesta valmistuneen näkökulmasta?

Kun valmistuin Savon ammatti- ja aikuisopistosta merkonomiksi toukokuussa 2012, oli ajatuksenani suorittaa asevelvollisuus ja jatkaa sen jälkeen opintoja ammattikorkeakoulussa. Seuraavana keväänä olikin edessä pääsykokeet, joihin valmistautuminen valitettavasti epäonnistui täysin, ja näin ollen opiskelupaikka jäi odottamaan ainakin vuodella. Jatkoinkin silloista työsuhdettani asiakaspalvelualalla esimiestehtävissä. Kuitenkin toisen pääsykoeyrityksen jälkeen sain kesällä 2014 postissa hyviä uutisia: olin saanut opiskelupaikan tradenomin tutkintoon tähtäävästä liiketalouden koulutusohjelmasta Centria-ammattikorkeakoulusta.

Ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana pääsin huomaamaan ammattikorkeakouluopintojen työelämälähtöisyyden. Suurimmat yksittäiset opintokokonaisuudet muodostuivat harjoitusyritystoiminnasta, jossa pääsimme tekemään kauppaa valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti muiden eri korkeakouluissa harjoitusyritysten kautta. Myös kielten opiskelussa käytäntö oli vahvasti läsnä, sillä suuri osa käytettävästä sanastosta oli liike-elämän ammattisanastoa. Näissä molemmissa ammatillisesta perustutkinnosta oli suuresti hyötyä, sillä niistä oli saanut vahvan pohjan alakohtaiseen sanastoon sekä yritystoiminnan perusteisiin. Myös välivuodet työelämässä antoivat lisäetua ja perspektiiviä opintoihin.

Ainakin omakohtaisen kokemuksen pohjalta voin sanoa, että mikäli ammattikoulusta jatkaa ammattikorkeakouluun saman alan sisällä, saa ammatillisen tutkinnon suorittanut keskimäärin vähintään yhtä hyvät lähtökohdat tutkinnon suorittamiseen kuin lukion käynyt.

Seuraavana vuonna siirryin opiskelemaan myyntiä ja markkinointia Savonia-ammattikorkeakouluun, jossa työelämälähtöisyys kasvoi entisestään projektitoiminnan kautta. Käytännössä liiketalouden perusopintoja lukuun ottamatta opintoni ovat aina peilanneet käytäntöön ja työelämään. Mitä vahvempi yhteys opinnoilla on ollut käytäntöön, sitä enemmän olen hyötynyt ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta. Ainakin omakohtaisen kokemuksen pohjalta voin sanoa, että mikäli ammattikoulusta jatkaa ammattikorkeakouluun saman alan sisällä, saa ammatillisen tutkinnon suorittanut keskimäärin vähintään yhtä hyvät lähtökohdat tutkinnon suorittamiseen kuin lukion käynyt.

Haluaisinkin vahvasti suositella ammattikorkeakoulutusta kaikille, jotka pohtivat jatko-opintoihin hakemista nyt yhteishaun lähestyessä. Korkeakoulututkinto antaa Suomessa todella laaja-alaisen osaamispohjan, jonka pohjalle on helppo rakentaa ja kehittää omaa osaamistaan läpi elämän. Ja vaikka niitä työvuosia tulisikin muutama ennen kuin opiskelupaikka löytyy, on ammattikorkeakoulussa aiemmasta työkokemuksesta pelkkää hyötyä. 

Tsemppiä yhteishakuun!

Miika Hiltunen
hallituksen jäsen

Miika on valmistunut myynnin ja markkinoinnin tradenomiksi Savonia-ammattikorkeakoulusta viime vuonna, ja merkonomiksi Savon ammatti- ja aikuisopistosta 2012. Hän on tehnyt merkonomiksi valmistuttuaan esihenkilötehtäviä asiakaspalvelualalla, ja tradenomin tutkintoon sisältyvät harjoittelut hän suoritti Ikeassa ja Siilinjärven Osuuspankissa. Tällä hetkellä hän toimii meillä täysipäiväisenä hallituksen jäsenenä vastaten jatkuvasta oppimisesta.

Kevään toinen korkeakoulujen yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin on 18.3. – 1.4.2020. Lue lisää yhteishausta Opintopolusta!