16.10.2020 | Blogi

Laadukas koulutus – tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Koulutuksen laatu on aihe, mikä nostaa päätään säännöllisesti. Tämän vuoden aikana se on puhututtanut paljon erityisesti etäopetukseen siirtymisen myötä. Myös me SAMOKissa olemme olleet huolissamme siitä, miten esimerkiksi korkeakoulujen henkilöstön digipedagogiset taidot vaikuttavat opetuksen laatuun, ja miten esimerkiksi korkeakoulujen rahoitusmalli vaikuttaa käsitykseen koulutuksen laadusta.

Lähes poikkeuksetta kaikki puolueet puhuvat siitä, miten koulutuksen laatu on tärkeää, ja sekä oppositiopuolueet että hallitus esiintyvät koulutuksen puolestapuhujina. Miten eri puolueiden näkemykset siitä, mitä koulutuksen laatu oikeastaan tarkoittaa, sitten eroavat toisistaan? Aihetta pohtiessani päätin tiedustella eri puolueiden opiskelija- ja nuorisojärjestöiltä, mitä laadukas koulutus tarkoittaa juuri heille. Polittiset opiskelijajärjestöt ovat ehkä enemmän yhtenäisessä linjassa toistensa kanssa kuin emopuolueet itsessään – etenkin koulutukseen liittyen, mutta eroavaisuuksia näkyy kuitenkin etenkin siinä, mitkä asiat korostuvat ensisijaisina. 

Jokaisen vastanneen puolueen näkemyksissä korostui, että laadukas koulutus tarkoittaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikkien opiskelijoiden välillä. On hienoa, että puolueet näkevät tämän yhtenäisesti tärkeänä ja asian edistämisen ensisijaisena tavoitteena. Kaikki puolueet tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että jokaiselle on tarjottava mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin oma motivaatio riittää huolimatta taustasta. Tasa-arvon eroavaisuudet puolueissa tuntuvatkin olevan enemmän kohdistuneita esimerkiksi korkeakoulujen rahoitukseen ja siihen, miten sitä pitäisi kohdistaa, ja esimerkiksi opiskelijoiden tukiin koulutuksen aikana. 

Tämän lisäksi korostuneet aiheet vaihtelivat hieman puolueittain. Osa koki tärkeäksi räätälöidyn opetuksen ja oppijan tarpeiden huomioinnin, opetuksen ajantasaisuuden, opetushenkilöstön riittävän määrän, tarpeisiin ja tavoitteisiin vastaamisen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin. 

Aihetta pohtiessani mietin paljon myös koulutuksen laatua resurssinäkökulmasta. Millainen rahoitusmalli todellisuudessa takaa laadukkaan koulutuksen, ja mikä on toimiva mittari kenenkin näkökulmasta? Oma näkemykseni on, että koulutus on laadukasta, kun korkeakoulut keskittyvät toimivilla opetusmenetelmillä ja riittävillä ohjauspalveluilla siihen että opiskelijat todellisuudessa valmistuvat korkeakoulusta, ja saamme työelämään osaavia ammattilaisia.

Koulutuksen laatu on laaja kokonaisuus, jota täytyy voida ajatella monelta eri kantilta. On hienoa, että puolueilta löytyy erilaisia näkemyksiä asiaan, mitkä herättävätkin tarpeellista keskustelua ja kattavat laajasti aiheen sekä koulutus- että sosiaalipoliittisia teemoja. Toivottavaa olisikin, että emopuolueet kuulisivat koulutukseen ja opiskelijoihin liittyvissä päätöksissä  opiskelijajärjestöjen näkemyksiä entistä enemmän, ja koulutuksen laadusta tinkiminen lopetettaisiin välittömästi.

 

Aiheesta lähetettyyn kyselyyn vastasivat Kokoomusopiskelijat, Keskustaopiskelijat, Demariopiskelijat sekä Vihreät nuoret ja opiskelijat.

 

Oona Löytänen

hallituksen jäsen

osaaminen & oppiminen, viestintä

[email protected]

+358 50 389 1005