02.12.2021 | Blogi

Kuuntelemisen tärkeydestä

Yksinäisyys on kasvussa ja etäopiskelu on vain pahentanut tilannetta. SAMOKin yhdessä opiskelijakuntien kanssa toteuttamassa etäopiskelukyselyssä yksin tai kämppiksen kanssa asuneista vastaajista 70,1 % sanoi kokevansa aiempaa enemmän yksinäisyyttä. Myös muut hyvinvoinnin mittarit ovat punaisella etäopiskeluajan vuoksi.

Tutkimusten mukaan kohdatuksi tulemisen kokemus on tärkeä meille kaikille ja se lievittää yksinäisyyttä. Tähän liittyy olennaisena osana se, että on joku joka kuuntelee. Kuunteleminen on luonnollisesti tärkeää lähimmissä ihmissuhteissa, mutta se on yhtä lailla olennaista opinnoissa, vapaa-ajalla, järjestötoiminnassa ja työpaikalla. Kuunteleminen auttaa synnyttämään ne ihmissuhteet, jotka pitävät esimerkiksi opiskelijakunnan hallituksen koossa läpi vuoden.

Viestinnässä kuunteleminen on vähintään yhtä tärkeää kuin viestiminen itse. Se on olennaista viestin perille menossa ja osoittaa kunnioitusta viestijää kohtaan.

Kun olet tilanteessa, jossa sinun pitää saada viestisi välitettyä (esim. neuvottelutilanne), kuunteleminen auttaa saamaan viestisi perille. Kuunteleminen auttaa ymmärtämään paremmin keskustelukumppanisi ajatuksia ja tilannetta sekä sitomaan sanomasi hänen aiemmin sanomiin asioihin. Näin olet vakuuttavampi ja keskustelukumppanillesi tulee olo että hänen näkemyksensä on otettu huomioon.

Kuunteleminen ei ole helppoa

Aivotutkijat ovat todenneet että omia käsityksiä haastavia näkemyksiä kohdatessa aivoissa syttyy alueita, jotka aktivoituvat myös pakoreaktion aikana. On siis turvallista ja ihmiselle luontaista hakeutua omaan kuplaan.

Nykyään huomiostamme kilpailee some ja kaikenlaiset opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan liittyvät pikaviestimet. Ne antavat myös hyvän tekosyyn olla kuuntelematta, jos aihe ei ole itselle tärkeä, tai se haastaisi omia käsityksiä.

Mutta kuuntelua voi oppia. Tässä muutamia helppoja vinkkejä siihen miten sinusta voi tulla parempi kuuntelija.

  • Kannattaa huolehtia omasta jaksamisesta, vireystila vaikuttaa kykyyn kuunnella.
  • Perehtyminen tapaamisen materiaaleihin etukäteen (jos mahdollista) helpottaa aktiivista kuuntelua.
  • Kiinnitä huomiota tapaasi kuunnella.
  • Aktiiviseen kuunteluun kuuluu muutakin kuin puhujan viestin kuuntelu. Siinä tarkkaillaan myös puhujan ilmeitä, eleitä,
  • äänenpainoa. Ne kertovat omaa viestiään ja tätä tietoa voi käyttää hyväksi omassa puheenvuorossa.
  • Oma kehonkielesi paljastaa kuunteletko. Tähän kuuluu mm. istuma-asento, katse, äännähdykset ja ilmeet.
  • Osallistumisaktiivisuutesi tilanteessa kielii siitä kuunteletko.
  • Kysy kysymyksiä, avoimet kysymykset ovat hyviä.
  • Täydentävillä kysymyksillä osoitat että olet kuunnellut.