09.05.2018 | Blogi

Koulutuspolitiikan eurooppalaisia tuulia
SAMOKin ESU-delegaatio Jenni, Marko ja Annika European Students’ Conventionissa Tallinnassa. Kuva Erkka Lehto

SAMOKin ESU-delegaatio Jenni, Marko ja Annika European Students’ Conventionissa Tallinnassa. Kuva Erkka Lehto

Aurinkoista Eurooppa-päivää!

SAMOK viettää Euroopan laajuista rauhan päivää asiaan kuuluvin menoin ja sen kunniaksi on aika reflektoida kulunutta kevättä eurooppalaisen yhteistyön tiimoilta.

European Students’ Unionin (ESU) 74. liittokokous kokoontui 22.–28.4 Slovenian kauniissa vuoristokaupungissa Bledissä. Kokouksessa eurooppalaisen opiskelijaliikkeen kattojärjestölle valittiin uusi hallitus seuraavalle toimikaudelle. Suomalaisia ei tällä kertaa ollut ehdolla, mutta iloksemme varapuheenjohtajan paikalle valittiin eteläisen naapurimme edustaja Virosta.

Osana ESU:n jäsenstrategiaa ja liittojen jäsenyyden uudelleenarviointia SAMOK raportoi ensimmäisten liittojen joukossa järjestömme demokraattisista rakenteista – hyvin tuloksin. Keskustelua herättivät myös Euroopan komission uudet aloitteet koulutuksen saralla, sekä Bolognan prosessin tuleva ministerikokous. Liittokokous hyväksyi näitä koskien myös yhteiset kannanotot (Statement to the Ministerial Conference – United We Stand Strong, Statement on The Future of Education in Europe and a prospective European Education Area). Tulevassa ministerikokouksessa suomalaista opiskelijaliikettä osana Suomen delegaatiota edustaa SAMOKin puheenjohtaja Marko Grönlund.

Eurooppalainen koulutusalue esillä Bledissä

Viime vuoden loppupuolella Emmanuel Macronin Sorbonnen yliopistossa pitämästä puheesta ja Göteborgissa pidetyssä sosiaalisesta huippukokouksesta liikkeelle lähteneet puheet eurooppalaisesta koulutusalueesta (European Education Area) saivat nyt jatkoa. Bledissä prosessia ESU:n liittokokousväelle oli esittelemässä komission korkeakoulutusyksikön päälikkö Vanessa Debiais-Sainton. Tavoitteena on luoda vuoteen 2025 mennessä Euroopan unionin laajuinen koulutusalue, jossa myös toisen asteen tutkinnot tunnistetaan jatko-opiskelukelpoisuuden edistämiseksi.

Tämän lisäksi komissio haluaa edistää eurooppalaisten yliopistoverkostojen luomista, jotka menestyessään voisivat hakea toimintaansa ja tutkimukseensa EU-rahoitusta. Tässä yhteydessä ilmoille heitettiin myös ajatus uusista eurooppalaisista tutkinnoista, jotka eivät olisi suoraan sidottuna mihinkään kansalliseen järjestelmään. Lisäksi osana eurooppalaista koulutusaluetta halutaan luoda eurooppalainen opiskelijakortti, joka edistäisi liikkuvien opiskelijoiden tiedonsiirtoa kampuksien ja maiden välillä.

SAMOKin terveiset Brysseliin

SAMOK vieraili asian tiimoilta Brysselissä huhtikuun puolessa välissä. Tapasimme mm. suomalaisia europarlamentaarikkoja, Suomen pysyvää EU-edustustoa, Helsinki EU-officea, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoa sekä komission korkeakoulutusyksikköä.

Eurooppalaisen koulutusalueen lisäksi agendalle kuului keskustelua EU:n tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä (MRK). Euroopan menestys perustuu osaamiseen ja uutta luovaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, ja tulevan rahoituskehyksen tuleekin tukea osaamisen ja tiedon kehittymistä. On tärkeää että ammattikorkeakouluissa tehtävä soveltava tutkimus tunnistetaan eurooppalaisissa rahoituselementeissä. Tämä on merkittävää myös tulevien eurooppalaisten yliopistoverkostojen kannalta – verkostojen tulee olla laajasti inklusiivisia eri korkeakoulujen välillä. Mahdollisen eurooppalaisen opiskelijakortin tulee olla nykyisiä opiskelijakortteja täydentävä, ei kilpaileva järjestelmä. Opintosuoritteiden saatavuus eri korkeakoulujen välillä vaatii tietojärjestelmien kehittämistä, ei uusia fyysisiä kortteja.

On hienoa huomata, että koulutuksen, opiskelijoiden ja nuorten asema on nostettu korkealle eurooppalaisella agendalla. Euroopan komission 2. toukokuuta antamassa esityksessä kaksinkertaistetun Erasmus+-ohjelman lisäksi lisärahoitusta ovat saamassa tutkimusohjelmat. Rahoituskehyksen neuvottelujen edetessä on opiskelijaliikkeen oltava vahvasti mukana rakentamassa Eurooppaa joka on aidosti saavutettava, inklusiivinen ja solidaarinen!

Jenni Röynä, kansainvälisten asioiden koordinaattori