21.08.2018 | Blogi

Kohti yhteisiä edustajistovaaleja

Edustajistovaaliblogi 1 / 3

SAMOKin hallituksen edustajistovaaleista vastaava jäsen Valtteri Törmänen kirjoittaa auki mietteitä tulevien edustajistovaalien yhteisen vaalipäivän mahdollisuuksista opiskelijoille, liitolle sekä yhteiskunnalle SAMOKin blogisarjassa. 

Ammattikorkeakoulutuksen suosio kasvaa. Ensimmäiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa 26 vuotta sitten ja viimeistään vuoden 2003 ammattikorkeakoululaki totesi ne osaksi korkeakoululaitosta. Nykyisin yli puolet (51%) korkeakouluopiskelijoista opiskelee ammattikorkeakouluissa. Siksi on hyvä kiinnittää huomiota siihen miten tuota kasvavaa joukkoa ammattikorkeakouluissa opiskelevia nuoria kasvatetaan aktiiviseen kansalaisuuteen ja millainen on heidän kokemuksensa osallistumisesta yhteiskuntaan.

Tutkinnon ja ammattiin liittyvän osaamisen lisäksi tärkeä osa korkeakoulutusta ovat aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvät taidot aina esiintymistaidosta kokouskäytäntöihin ja tiimityöskentelyyn. Vastuu aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen kasvattamisesta on osaltaan korkeakouluissa lakisääteisesti kaikkia korkeakoulun opiskelijoita edustavilla organisaatioilla eli opiskelijakunnilla ja ylioppilaskunnilla. Niissä opiskelijat pääsevät heitä edustavan edustajiston kautta päättämään mitä mieltä he kollektiivisesti ovat, millaisia asioita opiskelijaliike ajaa paikallisesti tai valtakunnallisesti sekä millaiseen toimintaan heidän rahojaan käytetään.

Edustajistojen kautta moni nuori saa siis ensikosketuksensa edustukselliseen demokratiaan. Onkin tärkeää, että tuo opiskeluajan kokemus äänestämisestä, vaaleista ja osallistumisesta yhteiskuntaan on ensinnäkin olemassa ja toisekseen mahdollisimman positiivinen, sillä kynnys osallistua järjestöjen tai yhdistysten toimintaan myöhemmin elämässä kasvaa ajan myötä. Siksi opiskelijakuntien toimintaedellytysten turvaaminen sekä korkeakouludemokratian vahvistaminen ovat tärkeä tavoitteemme ammattikoreakouluopiskelijoiden valtakunnallisen edunvalvonnan lisäksi. Nuorten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan täytyy lisätä tietoisesti ja SAMOK on tänä vuonna kohdistanut voimavarojaan edustajistovaalien kehittämiseen.

Yhteinen vaalipäivä 7. marraskuuta

Joka syksyiset edustajistovaalit ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa ovat opiskelijayhteisöltä ehdottoman tärkeä, mutta kuitenkin suuri ja kuluttava ponnistus. Halu ja tarve vaalien kehittämiseen on kaikissa opiskelijakunnissa yhteinen. Tänä vuonna opiskelijakuntien työ edustajistovaalien suhteen ottaa suuren harppauksen eteenpäin, kun opiskelijakunnat lähtevät yksissä tuumin kohti syksyn yhteisiä edustajistovaaleja. Opiskelijakuntien toimijoista koostettu työryhmä on yhdessä SAMOKin toimiston kanssa pohtinut yhteisiä käytänteitä opiskelijakuntien syksyn edustajistovaaleihin sekä pohjustanut tulevien vuosien edustajistovaaleihin liittyviä kysymyksiä. Ehdottomasti tärkeimpänä tuloksena tähän mennessä on yhteinen vaalipäivä tuleviin edustajistovaaleihin, joka on 7. marraskuuta 2018. Ja mikäli yhteinen vaalipäivä on todellisuutta myös tulevina vuosina, on kyseessä todella suuri ellei suurin edistysaskel vuosiin edustajistovaalien suhteen.

Tänä vuonna yhteiseen vaalipäivään on sitoutunut jo yhteensä reilusti yli sataatuhatta korkeakouluopiskelijaa edustavat järjestöt, sillä mukana ovat usean opiskelijakunnan lisäksi myös Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta HYY, joka järjestää omat vaalinsa samana päivänä. Yhteinen vaalipäivä nostaa edustajistovaalien profiilia koko opiskelijakentällä ja yhteiskunnassa, tuo synergiaetuja siihen sitoutuville opiskelijakunnille ja lisää opiskelijakuntien jäsenyyden merkitystä, sillä ainoastaan jäsenet ovat edustajistovaaleissa äänioikeutettuja ja ehdokaskelpoisia. Edustajistovaalien puitteissa tehtävän yhteistyön voidaan siis nähdä olevan myös osa vastausta opiskelijakuntiin kohdistuvaan toimintaympäristön muutokseen, jossa toiminnan rahoitusmalli muuttuu vauhdilla ja jäsenyys kaipaa kipeästi uudelleenbrändäystä.

Yhteinen vaalipäivä on kuitenkin vain osa työtä, jota teemme edustajistovaalien merkityksen ja profiilin nostamiseksi. Tulevana syksynä julkaisemme blogisarjan eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta edustajistovaalien tärkeydestä SAMOKin sivuilla. Puolueiden puheenjohtajien lisäksi olemme kannustaneet puolueita samoin kuin ammattiliittoja panostamaan myös yleisesti edustajistovaaleihin esimerkiksi valtakunnallisilla ehdokashankinnan mainoksilla sekä ehdokaskoulutuksilla. Esimerkkeinä hyvästä työstä edustajistovaaleihin panostamisesta toimivat muun muassa Keskustan Opiskelijaliitto ja Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta, jotka molemmat palkkaavat erillisen henkilön järjestönsä edustajistovaalityöhön ja Tradenomiopiskelijaliitto TROL sekä Insinööriopiskelijaliitto IOL, jotka kouluttavat yhteistyössä kampanjapäälliköitä edustajistovaaleihin.

Haastamme kaikki muutkin tahot ja toimijat ammattiliitoista ja puolueista korkeakouluihin ja kaupunkeihin tekemään konkreettisia toimia nuorten osallisuuden lisäämiseksi panostamalla edustajistovaaleihin. Autamme mielellämme kaikille osapuolille sopivan yhteistyömuodon löytämisessä. Nostetaan yhdessä nuorten osallisuus yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön ja päästetään heidät myös itse ääneen.

Blogin seuraavassa osassa käsittelen koko opiskelijaliikkeen yhteisen edustajistovaalikoneen mahdollisuuksia.

Valtteri Törmänen,
hallituksen jäsen