22.12.2017 | Blogi

Kiitoksen aika

Räntää sataa, tavarataloissa on tungosta, ajatukset alkavat olla joulussa ja ansaitussa lomassa. Vuosi 2017 todella on ihan pian ohi ja se tarkoittaa, että myös valta SAMOKissa vaihtuu. On aika sanoa kiitos ja luovuttaa toimiston avaimet seuraaville opiskelijan asiasta innostuneille.

Koulutuspolitiikan vuosi toi visioita sekä tiekarttoja

Vuosi on ollut erityisen merkityksellinen edunvalvonnallisesti. Koulutuspolitiikan saralla isoimpina asioina pöydällä on ollut korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja hankkeet, lukuvuosimaksut sekä opiskelijavalinnat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visioon vaikuttaminen verkkoaivoriihineen ja seminaareineen on rytmittänyt koko vuotta. Olemme osallistuneet työhön aktiivisesti, ja mielestämme valmistuneen vision tavoitteet ovat allekirjoitettavia. Erityisen lämpimästi tervehdimme tavoitetta nostaa nuoren ikäluokan korkeakoulutettujen määrää. Esitimme vision tiekarttaan kansallisen koulutuksen saavutettavuussuunnitelman laatimista jotta kyseinen tavoite saavutettaisiin. Toivottavasti näemme esityksemme toteutuvan tulevaisuudessa!

Korkeakoulujen yhteistyöhankkeet ovat konkretisoituneet tänä vuonna entisestään. Opetusyhteistyölaki hyväksyttiin ja yhteistä korkeakoululakiakin väläyteltiin. T3 toteutuu, samoin kuin LUT Korkeakoulut. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian 3AMK otti askeleita käytännön opiskelijaliikkuvuuteen avaamalla kolmen korkeakoulun opintotarjontaa opiskelijoiden vapaasti valittavaksi. On selvää, että tulevaisuudessa korkeakoulujen yhteistyö on arkipäivää. Suhtaudumme opiskelijaa hyödyttävään yhteistyöhön positiivisesti, ja toivomme, että vision tiekartan valmistelussa pohditaan yhteistyön esteenä olevien rakenteiden purkamista.

Tunnettuustyötä kansainvälisissä foorumeissa

Kansainvälisen edunvalvonnan saralla olemme edistäneet erityisesti Erasmus+-ohjelmaan liittyviä tavoitteitamme vierailemalla Brysselissä tapaamassa keskeisiä EU-tason toimijoita. Lisäksi olemme tehneet ammatillista korkeakoulutusta tunnetuksi eurooppalaisessa kattojärjestössämme European Students’ Union ESUssa. Vuoden aikana olemme onnistuneet saamaan ESU:n ohjaaviin dokumentteihin muun muassa TKI-toiminnan tasavertaisena akateemisen tutkimuksen rinnalla ja tavoitteen tunnistaa tutkintoon sisältyvät harjoittelut Erasmus+-opiskelijavaihdon osana. Lisäksi pääsemme kehittämään yhteistyössä ESU:n kanssa sen jäsenjärjestöjen arviointiin liittyviä prosessia.

Lukuvuosimaksut romahduttivat tänä syksynä aloittaneiden EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten tutkinto-opiskelijoiden määrää, kun korkeakoulujen velvollisuus kerätä maksuja tuli täytäntöön tämän vuoden elokuussa. Kehityssuunta on huolestuttava maksutonta koulutusta painottavalle Suomelle, ja seuraammekin maksujen vaikutusta sekä opiskelijoiden hakukäyttäytymiseen että koulujen kansainvälistymiseen.

Ensi vuonna voimaan tulevat muutokset opiskelijavalinnoissa ovat askel taaksepäin, kun korkeakoulut alkavat uudistusten pohjalta siirtymään todistusvalintapohjaisempaan hakuvalintajärjestelmään. Tulemme jatkossakin liputtamaan soveltuvuutta ja motivaatiota mittaavia pääsykokeita pääasiallisena valintaväylänä korkeakoulutukseen, ja teemme työtä edistääksemme tätä asiaa.

Osa-asunnon normin kaatuminen opiskelijaliikkeen voimannäyte

Sosiaalipolitiikan parissa kuluva vuosi on mennyt kuin siivillä. Opiskelijoiden toimeentulo on teettänyt meillä paljon töitä, sillä se, jos mikä on muuttunut runsaasti kuluneen vuoden aikana: Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuussa ja opintotukeen palautettiin huoltajakorotuksen elementti helpottamaan edes hieman perheellisten opiskelijoiden asemaa.

Opiskelijat ehtivät kuitenkin olla yleisen asumistuen piirissä vain hetken, kun tukeen esitettiin jo ensimmäistä lähes täysin opiskelijoihin kohdistuvaa leikkausta, niin sanottua osa-asunnon normia. Opiskelijaliike kuitenkin yhdisti voimansa ja sai kuin saikin vaikutettua asiaan siten, että hallitus veti leikkausesityksensä pois.

Toimeentulon lisäksi olemme tehneet runsaasti töitä opiskeluterveydenhuollon eteen. Vuosi sitten saimme pitkään toivotun joululahjan, kun ministerien toimesta luvattiin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluiden laajentamisesta amk-opiskelijoille. Tänä vuonna olemmekin olleet rakentamassa lainsäädännöllistä pohjaa uudistuksen toteuttamiseksi yhteistyössä erityisesti Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n kanssa. Ensi vuonna työ tulee jatkumaan ja olemme jälleen lähempänä parempaa opiskeluterveydenhuoltoa.

Strategiakauden ensimmäinen vuosi saatu purkkiin!

Vuosi on ollut myös viestinnällisesti todella merkittävä, sillä SAMOKin uusi nelivuotinen strategia käynnistyi viestinnän vuodella. Tavoitteena oli luoda toimintaa kuvastavampi ilme sekä käytännöllisemmät nettisivut. Ilmeemme on muutoksen jälkeen paljon kevyempi ja nuorekkaampi. Nettisivuiltamme löytyy tarvittava oleellinen tieto ja ne palvelevat paremmin niin opiskelijoita, alumneja, vaikuttajia sekä sidosryhmiä. Vuoden aikana SAMOK on viestinnän kautta löytänyt oman tone of voicen, jonka avulla liitolla on tulevinakin vuosina oma tyyli ja ääni viestiä!

Opiskelijakunnissa muutoksien ja tavoitteiden asettamisen vuosi

Opiskelijakunnissa vuosi on ollut valmistautumista tulevaan. EU:n tietosuoja-asetus ja Omadata-kehitys on viemässä opiskelijakortin pois opiskelijakuntien hallinnasta. Muutos on haastanut opiskelijakuntia kehittämään omaa toimintaansa entistä houkuttelevammaksi, kun opiskelija-alennukset eivät ole enää ratkaiseva liittymisperuste.

Vaikka muutos on opiskelijakunnissa iso, opiskelijalle muutos tulee näkymään parempina ja merkityksellisempinä palveluina. Kun opiskelija kokee opiskelijakunnan aseman merkitykselliseksi ja opintojen eri vaiheissa opiskelijaa tukevaksi, ei opiskelijakunnan jäsenyyden arvoa mitata opiskelijaetujen määrällä. Tavoitteena on, että lopputuloksena opiskelijakunnan työ on entistäkin vaikuttavampaa.

Haluammekin kiittää jokaista opiskelijakuntatoimijaa tärkeästä panoksesta tänä vuonna! Aktiiviset opiskelijakunnat ovat avainasemassa ammattikorkeakouluopiskelijoiden aseman vahvistamisessa. Vahvuutemme on nimenomaan laajalle ulottuva verkkomme. Tärkeää työtä opiskelijoiden paremman huomisen puolesta tehdään niin paikallisesti korkeakouluissa ja kaupungeissa kuin valtakunnallisellakin tasolla. Erityisesti korkeakouluyhteisön rakentamisessa opiskelijakuntien arvo on mittaamaton ja opiskelijakunnat pystyvät osoittamaan sen entistä paremmin myös opiskelijalle. Olemme jälleen saavuttaneet ennätyksen niin jäsenmäärässä kuin järjestäytymisasteessa, mikä antaa vankan pohjan tulevaisuuden haasteisiin.

Lisäksi haluamme kiittää jokaista yhteistyökumppania ja sidosryhmää onnistuneesta yhteistyöstä vuoden aikana! Yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien ja laadukkaan koulutuksen kehittäminen on monen toimijan yhteinen asia ja parhaiten tavoitteet saavutetaan yhdessä. Kiitos erinomaisesta vuodesta, vaikuttamisen tuesta ja ideoiden jakamisesta!

Ensi vuoden toimijoille toivotamme onnea matkaan! Edunvalvonnassa on jatkettava periksiantamatonta työtä, jotta opiskelijat tänään ja huomenna voivat hyvin, pystyvät opiskelemaan ja oppivat tulevaisuuden työelämän vaatimia taitoja.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Toivottaa SAMOKin hallitus 2017

Anni Koivisto, puheenjohtaja
Max Laihonen, varapuheenjohtaja
Tommi Kukkonen
Jyri Niemi
Emmi Paajanen
Austris Stals
Anni Suvisuo