04.11.2021 | Blogi

Kansainvälinen yhteistyö tukee myös paikallista toimintaa

Koronapandemian aikana monissa järjestöissä on huomattu, kuinka helppoa kansainvälinen yhteistyö on korvata muutamalla etätapaamisella. Myös SAMOKissa on osallistuttu lukuisiin kansainvälisiin liittokokouksiin, konferensseihin ja muihin sisarjärjestöjen tapaamisiin Zoomin välityksellä. Etänä työskentely on ollut kätevää, koska matkustamiseen ei ole kulunut aikaa eikä rahaa. Vaikka kansainvälistä toimintaa onkin pystytty tekohengittämään etätapaamisilla jo lähes kaksi vuotta, on jotain tärkeää jäänyt puuttumaan.

Lokakuussa SAMOK osallistui Tanskassa kansainväliseen live-tapahtumaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Tapahtuma oli pohjoismaisille opiskelijajärjestöille suunnattu konferenssi, jonka aiheena oli sukupuolten välinen tasa-arvo ja opiskelijahyvinvointi. Konferenssin merkitys oli meille paljon suurempi kuin pelkästään sieltä kerätty tieto virallisista osuuksista. Tapasimme konferenssissa ensimmäistä kertaa ihmisiä, joiden kanssa olimme tehneet yhteistyötä jo peräti kymmenen kuukautta. Konferenssin tunnelmassa huomasi opiskelijavaikuttajien patoutuneen tarpeen keskustella yhteisistä asioista ja vaihtaa kuulumisia.

Monilla saattaa olla sellainen kuva kansainvälisestä toiminnasta, että siellä puhutaan vain kansainvälisyyteen liittyvistä aiheista. SAMOKin kohdalla se voisi tarkoittaa esimerkiksi opiskelijaliikkuvuutta ja kotikansainvälisyyttä. Kansainvälisessä yhteistyössä korostuu kuitenkin sen läpileikkaavuus: ei ole aihetta, josta ei puhuttaisi. SAMOKilla onkin tänä vuonna ollut kv-tiimissä kaksi eri hallituksen jäsentä, joista toinen vastaa sosiaalipolitiikasta ja toinen koulutuspolitiikasta, jotta olemme pystyneet ottamaan kantaa kaikkiin aiheisiin tasapuolisesti.

Kansainvälinen toiminta kattaa siis kaikki ne teemat, joita käsittelemme Suomenkin kontekstissa. Kansainvälinen yhteistyö antaa omalle paikalliselle toiminnallemme uutta näkökulmaa. Pääsemme vertailemaan omaa tilannettamme muihin, ja saamme aivan uusia ideoita siihen, mitä kaikkea muuta voisimme tehdä opiskelijoiden aseman edistämiseksi. Sen takia onkin erityisen tärkeää, että näemme kansainvälisen toiminnan tuoman lisäarvon kaikkeen toimintaamme ja lähdemme elvyttämään sitä aktiivisesti, kun tilanne sen sallii. 

 

Miisa Tervala

Hallituksen jäsen

Tämä blogikirjoitus on osa SAMOKin Behind the scenes -blogisarjaa, jossa tutustutaan SAMOKin hallituksen ja henkilöstön työn taustoihin.