09.05.2019 | Blogi

Iiris Hynönen: Jatkuva oppiminen on mahdollisuus, ei uhka

SAMOKin puheenjohtaja Iiris Hynönen

Jonna Kosonen ja Tarmo Miettinen pohtivat vieraskynässään Jatkuva oppiminen voi muuttaa yliopistoja (Helsingin Sanomat 6.5.) jatkuvan oppimisen haasteita yliopistoille. Kirjoittajat näkivät koulutuksen työelämälähtöisyyden lisäämisen uhaksi tiedeyhteisölle ja jopa koko yliopistojen perusidealle. Kirjoittajat olivat myös aivan aiheellisesti huolestuneita jatkuvan oppimisen rahoitushaasteista korkeakouluille.

Yliopistojen perusidea on huippututkimuksen tekeminen ja korkeatasoinen opetus, vuorovaikutuksessa keskenään. Tuloksena on osaamisen sekä tiedon tuottaminen ja levittäminen yhteiskuntaan. Huipputason yliopistotutkimuksen tulisi synnyttää automaattisesti yritysyhteistyötä työelämän kanssa, mikä puolestaan auttaa yliopistoja suoriutumaan paremmin perustehtävästään.

Duaalimallin toisella puolella ammattikorkeakoulutus on alusta saakka ollut tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Tämä on ammattikorkeakoulutuksen vahvuus ja lisääntyvä jatkuva oppiminen onkin suuri mahdollisuus ammattikorkeakouluille. Vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa toimivien yliopistojenkin kannattaisi katsoa avoimin silmin yhteistyötä työelämän kanssa pitämättä sitä uhkana vapaalle tieteelle ja tutkimukselle. Jatkuva oppiminen ei myöskään tarkoita tutkintokoulutuksen hylkäämistä, vaan sen laajentamista lisä- ja täydennyskoulutuksen keinoin.

Ajatus jatkuvan oppimisen uudistamisesta lähtee käsityksestä, että julkinen koulutusjärjestelmä palvelee työikäisiä liian kankeasti. Kyse on myös ajattelutavan muutoksesta työn ja oppimisen rajapintojen hämärtyessä. Haasteeseen vastataan lisäämällä korkeakoulujen mahdollisuuksia tarjota muuta kuin tutkintokoulutusta. Samalla työelämässä tapahtuva oppiminen on tunnistettava nykyistä paremmin. Kyse on suuresta kulttuurin muutoksesta niin koulutuksessa kuin työelämässä.

Iiris Hynönen
puheenjohtaja